Back

Comisia Comunităţilor Europene

Regulamentul nr. 26/2004 privind registrul flotei de pescuit comunitare Număr celex: 32004R0026

În vigoare de la 09.01.2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) nr. 26/2004 AL COMISIEI
din 30 decembrie 2003
privind registrul flotei de pescuit comunitare

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 privind conservarea şi exploatarea durabilă a resurselor piscicole în cadrul politicii comune în domeniul pescuitului1, în special articolul 15 alineatele (3) şi (4),

întrucât:

(1) Pentru aplicarea normelor politicii comune în domeniul pescuitului, în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002, se impune ca fiecare stat membru să ţină un registru al navelor care arborează pavilionul acestuia şi se impune Comisiei stabilirea unui registru al flotei de pescuit pe baza registrelor naţionale.

(2) Pentru a constitui un instrument eficace şi complet pentru punerea în aplicare a normelor politicii comune în domeniul pescuitului, registrul flotei de pescuit comunitare ar trebui să includă toate navele de pescuit comunitare, inclusiv cele utilizate exclusiv în acvacultură.

(3) Pentru a dispune de informaţii esenţiale pentru gestionarea capacităţii flotelor de pescuit şi a activităţii acestora, ar trebui să se identifice datele privind caracteristicile navelor care trebuie să figureze în registrul ţinut de fiecare stat membru în conformitate cu articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002.

(4) Pentru a asigura o actualizare regulată a registrului flotei de pescuit comunitare este necesară definirea procedurilor de transmitere la Comisie a datelor care figurează în registrul fiecărui stat membru.

(5) Caracteristicile şi marcajele exterioare înscrise în registrul ţinut de fiecare stat membru ar trebui să fie menţionate în conformitate cu Regulamentul (CEE) 2930/86 al Consiliului din 22 septembrie 1986 de definire a caracteristicilor pentru navele de pescuit2, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 3259/943 şi Regulamentul (CEE) nr. 1381/87 al Comisiei din 20 mai 1987 de stabilire a normelor detaliate referitoare la marcajul şi documentarea navelor de pescuit4.

___________

1 JO L 358, 31.12.2002, p. 59.

2 JO L 274, 25.9.1986, p. 1.

3 JO L 339, 29.12.1994, p. 11.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...