Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 513/2004 privind încheierea Convenţiei-cadru a OMS pentru controlul tutunului Număr celex: 32004D0513

În vigoare de la 15.06.2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA CONSILIULUI
din 2 iunie 2004
privind încheierea Convenţiei-cadru a OMS pentru controlul
tutunului (2004/513/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolele 95, 133 şi 152 coroborate cu articolul 300 alineatul (2) primul paragraf, prima teză şi alineatul (3) primul paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European1,

întrucât:

(1) Comisia a negociat, în numele Comunităţii, o Convenţie-cadru pentru controlul tutunului sub patronajul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS).

(2) Această Convenţie a fost semnată, în numele Comunităţii Europene, la 16 iunie 2003, sub rezerva unei eventuale încheieri a acesteia la o dată ulterioară, în conformitate cu Decizia Consiliului din 2 iunie 2003.

(3) Această Convenţie ar trebui aprobată.

(4) Atât Comunitatea, cât şi statele membre sunt competente în domeniile reglementate de Convenţie. Se doreşte, prin urmare, ca atât Comisia, cât şi statele membre să devină în mod simultan părţi contractante pentru a îndeplini împreună obligaţiile fixate de Convenţie şi pentru a exercita împreună ansamblul drepturilor pe care le conferă Convenţia în situaţiile de competenţe partajate, pentru a garanta aplicarea uniformă a Convenţiei.

DECIDE:

___________

1 Aviz emis la 21 aprilie 2004 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

Articolul 1

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...