Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 465/2004 privind contribuţia financiară a Comunităţii la programele de control al pescuitului ale statelor membre Număr celex: 32004D0465

În vigoare de la 30.04.2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA CONSILIULUI
din 29 aprilie 2004
privind contribuţia financiară a Comunităţii la programele de
control al pescuitului ale statelor membre (2004/465/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 37,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European1,

întrucât:

(1) Politica comună în domeniul pescuitului (PCP) defineşte normele generale în materie de conservare, gestiune şi exploatare durabilă, precum şi de transformare şi comercializare a resurselor acvatice vii.

(2) În special, Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 privind conservarea şi exploatarea durabilă a resurselor piscicole în cadrul politicii comune în domeniul pescuitului2 stabileşte obiective şi norme specifice.

___________

1 Aviz emis la 1 aprilie 2004 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

2 JO L 358, 31.12.2002, p. 59.

(3) Sarcina de a se asigura că activităţile efectuate în cadrul PCP sunt conforme cu aceste norme revine în primul rând statelor membre.

(4) Statele membre ar trebui să dispună de resursele umane şi financiare necesare pentru asumarea responsabilităţilor lor în materie de control al activităţilor de pescuit şi de punere în aplicare a normelor PCP.

(5) Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 subliniază necesitatea de a îmbunătăţi controlul activităţilor de pescuit pentru a combate prin toate mijloacele pescuitul ilegal şi nedeclarat, în interiorul şi în exteriorul apelor comunitare. Acesta a identificat tehnicile de control la distanţă ca fiind un instrument care permite o mai bună realizare a obiectivelor de control prevăzute de PCP şi a extins obligaţia de control la distanţă prin sisteme de supraveghere a navelor prin satelit la navele a căror lungime totală depăşeşte 15 metri.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...