Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 446/2004 de precizare a parametrilor de bază ai specificaţiilor tehnice de interoperabilitate pentru "zgomot", "vagoane de marfă" şi "aplicaţii telematice pentru transportul de marfă" menţionate de Directiva 2001/16/CE (notificată cu numărul C(2004) 1558) (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32004D0446

În vigoare de la 30.04.2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 29 aprilie 2004
de precizare a parametrilor de bază ai specificaţiilor tehnice
de interoperabilitate pentru "zgomot", "vagoane de marfă" şi
"aplicaţii telematice pentru transportul de marfă" menţionate de
Directiva 2001/16/CE (notificată cu numărul C(2004) 1558) (Text
cu relevanţă pentru SEE) (2004/446/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Directiva 2001/16/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 martie 2001 privind interoperabilitatea sistemului feroviar trans-european convenţional1, în special articolul 6 alineatele (1) şi (4),

întrucât:

(1) În conformitate cu articolul 2 litera (c) din Directiva 2001/16/CE, sistemul feroviar transeuropean convenţional este împărţit în subsisteme structurale sau funcţionale. Fiecare subsistem urmează să facă obiectul unei specificaţii tehnice de interoperabilitate (STI).

(2) În primă etapă, trebuie să se elaboreze proiecte de STI de către un organism reprezentativ comun mandatat de Comisie, în conformitate cu procedura stabilită la articolul 21 alineatul (2) din directivă.

(3) Comitetul înfiinţat în conformitate cu articolul 21 din Directiva 2001/16/CE (denumit în continuare "comitetul") a desemnat Asociaţia Europeană pentru Interoperabilitate Feroviară (denumită în continuare "AEIF") ca organism reprezentativ comun.

(4) AEIF a primit mandatul de a elabora proiecte de STI privind "zgomotul", "vagoanele de marfă" şi "aplicaţiile telematice pentru transportul de marfă".

(5) Cu toate acestea, în conformitate cu articolul 6 alineatul (4) din Directiva 2001/16/CE, prima etapă în elaborarea STI-urilor susmenţionate constă în stabilirea caracteristicilor parametrilor lor de bază care urmează să fie utilizaţi de AEIF; acest fapt nu exclude necesitatea validării şi, după caz, a adaptării, a actualizării sau a modificării ulterioare a acestor parametri în specificaţiile STI corespunzătoare care vor fi adoptate în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) din Directiva 2001/16/CE.

(6) Un număr de cazuri concrete au făcut obiectul unei solicitări şi sunt discutate în contextul elaborării specificaţiilor STI corespunzătoare. Cu toate acestea, se consideră mai indicat să se includă cazurile concrete mai degrabă în STI decât în prezenta decizie.

(7) Fără a se aduce atingere dispoziţiilor articolului 25 din Directiva 2001/16/CE, prezenta decizie nu afectează sistemul feroviar existent sau elaborarea de proiecte noi atât timp cât STI-urile corespunzătoare nu sunt adoptate încă.

(8) În conformitate cu mandatul susmenţionat, AEIF a elaborat deja proiecte complete de STI pentru subsistemele "aplicaţii telematice pentru transportul de marfă", "zgomot" şi "vagoane de marfă". Aceste STI-uri urmează să fie adoptate de îndată ce analiza costbeneficii prevăzută de Directiva 2001/16/CE a fost elaborată şi după consultarea organizaţiilor de utilizatori şi a partenerilor sociali.

(9) Ar trebui adoptate definiţiile şi caracteristicile care trebuie respectate pentru parametrii de bază ai subsistemelor "zgomot", "vagoane de marfă" şi "aplicaţii telematice pentru transportul de marfă" propuse de AEIF.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...