Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 391/2004 privind funcţionarea grupurilor consultative în domeniul politicii agricole comune Număr celex: 32004D0391

În vigoare de la 24.04.2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 23 aprilie 2004
privind funcţionarea grupurilor consultative în domeniul
politicii agricole comune (2004/391/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Economice Europene,

întrucât:

(1) Comisia trebuie să cunoască părerea categoriilor socio-economice şi a consumatorilor privind problemele legate de funcţionarea diferitelor organizaţii comune ale pieţei şi de alte domenii reglementate de politica agricolă comună şi de politica de dezvoltare rurală.

(2) Toate categoriile socio-economice direct interesate de funcţionarea organizaţiilor comune ale pieţei şi de deciziile luate în cadrul politicii agricole, precum şi consumatorii trebuie să aibă posibilitatea de a lua parte la elaborarea avizelor cerute de Comisie.

(3) Asociaţiile socio-profesionale interesate şi grupurile de consumatori din statele membre au constituit organizaţii la nivel comunitar, care sunt astfel în măsură să reprezinte categoriile interesate din toate statele membre.

(4) O structură consultativă privind problemele agriculturii există din anul 1962. În urma reformei politicii agricole comune din 1999 şi 2003 şi ţinând cont de extinderea Uniunii Europene în 2004, respectiva structură trebuie reanalizată. Decizia 98/235/CE a Comisiei din 11 martie 1998 privind funcţionarea comitetelor consultative în domeniul politicii agricole comune1 trebuie, prin urmare, să fie abrogată şi înlocuită printr-o nouă decizie.

(5) Pentru a se evita orice confuzie a termenilor utilizaţi cu referire la comitetele consultative în Decizia Consiliului 1999/468/CE din 28 iunie 1999 de stabilire a modalităţilor de exercitare a competenţelor executive conferite Comisiei2, nu trebuie utilizat termenul de "comitet" pentru a desemna organele instituite prin prezenta decizie,

DECIDE:

___________

1 JO L 88, 24.3.1998, p. 59.

2 JO L 184, 17.7.1999, p. 23.

Articolul 1

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...