Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 338/2004 de adoptare a Regulamentului de Procedură al Consiliului Număr celex: 32004D0338

În vigoare de la 15.04.2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA CONSILIULUI
din 22 martie 2004
de adoptare a Regulamentului de Procedură al Consiliului
(2004/338/CE, Euratom)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 207 alineatul (3) primul paragraf,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice, în special articolul 121 alineatul (3),

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 28 alineatul (1) şi articolul 41 alineatul (1),

întrucât:

(1) Conform articolului 4 din Tratatul privind Uniunea Europeană, "Consiliul European impulsionează dezvoltarea Uniunii şi defineşte orientările politice generale ale acesteia."

(2) Pentru a îndeplini pe deplin rolul de impulsionare şi definire a orientărilor politice generale ale Uniunii, Consiliul European a convenit în cadrul reuniunii din 21 şi 22 iunie 2002 de la Sevilia asupra unei serii de reguli pentru pregătirea, desfăşurarea şi încheierea procedurilor sale. Pentru a garanta transparenţa şi eficienţa, este necesar ca Regulamentul de procedură a Consiliului să menţioneze în mod explicit regulile privind organizarea care trebuie să facă obiectul unor măsuri practice în sensul punerii în aplicare a acestora.

(3) Este important ca regulile privind organizarea activităţii să fie respectate de Consiliu pentru a-i permite acestuia să utilizeze cât mai eficient timpul limitat pe care îl are la dispoziţie. În acest sens, la 18 martie 2003 Consiliul a adoptat un cod de conduită cu scopul de a eficientiza pregătirea şi desfăşurarea întrunirilor Consiliului şi ale organelor pregătitoare ale acestuia. Este utilă integrarea Codului de conduită în Regulamentul de procedură pentru a fi obligatoriu din punct de vedere juridic.

DECIDE:

Articol unic

Regulamentul de procedură al Consiliului din 22 iulie 2002 (2002/682/CE, Euratom)1 se înlocuieşte cu următorul regulament care intră în vigoare la 23 martie 2004.

___________

1 Decizia Consiliului din 22 iulie 2002 de adoptare a Regulamentului de procedură al Consiliului (JO L 230, 28.8.2002, p. 7).

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...