Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 332/2004 privind aplicarea Directivei 72/166/CEE a Consiliului în ceea ce priveşte controlul asigurării de răspundere civilă auto [notificată cu numărul C (2004) 1235] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32004D0332

În vigoare de la 14.04.2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 2 aprilie 2004
privind aplicarea Directivei 72/166/CEE a Consiliului în ceea ce
priveşte controlul asigurării de răspundere civilă auto [notificată cu
numărul C (2004) 1235] (Text cu relevanţă pentru SEE) (2004/332/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Directiva 72/166/CEE a Consiliului din 24 aprilie 1972 privind apropierea legislaţiilor statelor membre privind asigurarea de răspundere civilă auto şi controlul obligaţiei de asigurare pentru această răspundere1, în special articolul 7 alineatul (3),

întrucât

(1) Relaţiile dintre birourile naţionale de asigurări ale statelor membre (denumite în continuare "birourile") şi cele din Cipru, Croaţia, Ungaria, Islanda, Norvegia, Republica Cehă, Slovacia, Slovenia şi Elveţia sunt reglementate prin Convenţia multilaterală din 30 mai 2002 (denumită în continuare "convenţia").

(2) Convenţia a fost anexată Deciziei 2003/564/CE a Comisiei privind aplicarea Directivei 72/166/CEE a Consiliului privind controlul asigurării de răspundere civilă auto2 care le impune tuturor statelor membre să nu controleze asigurarea de răspundere civilă a vehiculelor care staţionează în mod obişnuit pe teritoriul unui alt stat membru sau pe teritoriul Ciprului, Croaţiei, Ungariei, Islandei, Norvegiei, Republicii Cehe, Slovaciei, Sloveniei şi Elveţiei, ţări care fac obiectul convenţiei.

(3) Birourile statelor membre şi birourile din Cipru, Croaţia, Estonia, Ungaria, Islanda, Letonia, Lituania, Malta, Norvegia, Polonia, Republica Cehă, Slovacia, Slovenia şi Elveţia au semnat la 1 noiembrie 2003 actul adiţional nr. 1 la convenţia care extinde sfera de aplicare a acesteia la birourile din Estonia, Letonia, Lituania, Malta şi Polonia.

Acest act adiţional stabileşte modalităţile practice de eliminare a controlului asigurării de răspundere civilă auto pentru vehiculele care staţionează în mod obişnuit pe teritoriul acestor ţări.

(4) Sunt întrunite toate condiţiile pentru eliminarea controlului asigurării de răspundere civilă efectuat în conformitate cu Directiva 72/166/CEE între statele membre şi Estonia, Letonia, Lituania, Malta şi Polonia,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

1 JO L 103, 2.5.1972, p. 1. Directivă modificată ultima dată de Directiva 84/5/CEE (JO L 8, 11.1.1984, p. 17).

2 JO L 192, 31.7.2003, p. 23.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...