Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 279/2004 de orientare pentru punerea în aplicare a Directivei 2002/3/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind ozonul din aerul înconjurător (notificată cu numărul C(2004) 764) (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32004D0279

În vigoare de la 25.03.2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 19 martie 2004
de orientare pentru punerea în aplicare a Directivei 2002/3/CE a
Parlamentului European şi a Consiliului privind ozonul din aerul
înconjurător (notificată cu numărul C(2004) 764) (Text cu
relevanţă pentru SEE) (2004/279/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Directiva 2002/3/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 februarie 2002 privind ozonul din aerul înconjurător1, în special articolul 12 alineatul (1),

întrucât:

(1) Directiva 2002/3/CE stabileşte obiective pe termen lung, valori ţintă, un prag de alertă şi un prag de informare pentru concentraţiile de ozon din aerul înconjurător.

(2) Articolul 7 din Directiva 2002/3/CE solicită statelor membre ca, în anumite condiţii speciale, să elaboreze planuri de acţiune pe termen scurt pentru zonele în care există riscul depăşirii pragului de alertă. Orientările elaborate de Comisie în acest sens trebuie, în conformitate cu articolul 7 alineatul (3), să furnizeze statelor membre exemple de măsuri a căror eficacitate a fost deja evaluată.

(3) În conformitate cu articolul 9 alineatul (3) din Directiva 2002/3/CE, Comisia ar trebui să furnizeze statelor membre linii directoare în vederea unei strategii adecvate de măsurare a substanţelor precursoare ale ozonului din aerul înconjurător, ca parte a orientării ce urmează să fie elaborată în temeiul articolului 12 din directiva respectivă.

(4) La elaborarea orientării şi a liniilor directoare în cauză, Comisia a solicitat expertize din statele membre şi de la Agenţia Europeană de Mediu.

(5) Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului înfiinţat prin articolul 12 alineatul (2) din Directiva 96/62/CE a Consiliului din 27 septembrie 1996 privind evaluarea şi gestionarea calităţii aerului înconjurător2,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

1 JO L 67, 9.3.2002, p. 14.

2 JO L 296, 21.11.1996, p. 55.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...