Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 71/2003 privind cerinţele esenţiale pentru echipamentele de radiocomunicaţii maritime destinate utilizării pe navele care nu intră sub incidenţa Convenţiei SOLAS şi participării la Sistemul global de salvare şi siguranţă pe mare (GMDSS) (notificat cu nr. C(2003) 2912) (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32004D0071

În vigoare de la 23.01.2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA 2004/71/CE A COMISIEI
din 4 septembrie 2003
privind cerinţele esenţiale pentru echipamentele de
radiocomunicaţii maritime destinate utilizării pe navele care nu
intră sub incidenţa Convenţiei SOLAS şi participării la Sistemul
global de salvare şi siguranţă pe mare (GMDSS) (notificat cu nr.
C(2003) 2912) (Text cu relevanţă pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Directiva 1995/5/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 martie 1999 privind echipamentele de radiocomunicaţii şi echipamentele terminale de telecomunicaţii, precum şi recunoaşterea reciprocă a conformităţii1 acestora, în special articolul 3 alineatul (3) litera (e),

___________

1 JO L 91, 7.4.1999, p. 10.

întrucât:

(1) O serie de state membre aplică sau intenţionează să aplice principii şi norme de siguranţă comune privind echipamentele de radiocomunicaţii de pe navele care nu intră sub incidenţa Convenţiei SOLAS (siguranţa vieţii pe mare).

(2) Armonizarea serviciilor de radiocomunicaţii trebuie să contribuie la creşterea siguranţei navigaţiei pe navele care nu intră sub incidenţa Convenţiei SOLAS, în special în caz de naufragiu şi condiţii meteorologice nefavorabile.

(3) Circulara 803 a Comitetului pentru siguranţa maritimă (CSM) privind participarea navelor care nu intră sub incidenţa Convenţiei SOLAS la GMDSS (Sistemul global de salvare şi siguranţă pe mare) şi Rezoluţia CSM.77 (69) a Organizaţiei Maritime Internaţionale (OMI) face apel la guverne să aplice liniile directoare privind participarea navelor care nu intră sub incidenţa Convenţiei SOLAS la Sistemul global de salvare şi siguranţă pe mare (GMDSS) şi îndeamnă guvernele să dispună aplicarea anumitor caracteristici ale GMDSS la echipamentele de radiocomunicaţii destinate utilizării pe toate navele.

(4) Regulamentele Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (UIT) referitoare la radiocomunicaţii indică frecvenţele destinate utilizării de către GMDSS. Toate echipamentele de radiocomunicaţii care funcţionează pe frecvenţele respective şi care sunt destinate utilizării în caz de naufragiu trebuie să fie compatibile cu utilizarea dată acestor frecvenţe şi trebuie să ofere o garanţie rezonabilă de bună funcţionare în caz de naufragiu.

(5) Domeniul de aplicare al Deciziei 2000/638/CE a Comisiei din 22 septembrie 2000 privind aplicarea articolului 3 alineatul (3) litera (e) din Directiva 1999/CE la echipamentele de radiocomunicaţii maritime ce urmează a fi instalate pe navele care nu intră sub incidenţa Convenţiei SOLAS în vederea participării la Sistemul maritim global de salvare şi siguranţă pe mare (GMDSS), care nu sunt reglementate de Directiva 96/98/CE a Consiliului privind echipamentele maritime1, se limitează la echipamentele destinate instalării pe navele maritime. Domeniul de aplicare a deciziei menţionate trebuie extins pentru a include echipamentele GMDSS destinate utilizării pe toate navele care nu intră sub incidenţa Convenţiei SOLAS. Se consideră că nivelul de siguranţă ridicat prevăzut de această decizie se aplică tuturor navelor şi, prin urmare, trebuie modificat domeniul de aplicare a deciziei, astfel încât să se aplice aceleaşi cerinţe la utilizarea echipamentelor GMDSS pe navele care nu intră sub incidenţa Convenţiei SOLAS şi a directivei privind echipamentele maritime, indiferent dacă sunt nave maritime sau nu. Prin urmare, Decizia 2000/638/CE trebuie înlocuită.

___________

1 JO L 269, 21.10.2000, p. 52.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...