Back

Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Decizia nr. 12/2004 de adoptare a Regulamentului de procedură al Consiliului general al Băncii Centrale Europene (BCE/2004/12) (2004/526/CE) Număr celex: 32004D0012(01)

În vigoare de la 30.06.2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

Decizia Băncii Centrale Europene
din 17 iunie 2004
de adoptare a Regulamentului de procedură al Consiliului general al
Băncii Centrale Europene (BCE/2004/12) (2004/526/CE)

CONSILIUL GENERAL AL BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene, în special articolul 46.4,

DECIDE:

Articol unic

Regulamentul de procedură al Consiliului general al Băncii Centrale Europene din 1 septembrie 1998 se înlocuieşte cu următorul text, care intră în vigoare la 1 iulie 2004.

"Regulament de procedură al Consiliului general al
Băncii Centrale Europene

CAPITOL PRELIMINAR

Articolul 1
Definiţii

Prezentul regulament de procedură completează Tratatul de instituire a Comunităţii Europene şi Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene. Termenii utilizaţi în prezentul regulament de procedură au acelaşi sens ca şi în tratat şi în statut.

CAPITOLUL I
Consiliul general

Articolul 2
Data şi locul şedinţelor Consiliului general

(1) Consiliul general stabileşte datele şedinţelor sale la propunerea preşedintelui.

(2) Preşedintele convoacă o şedinţă a Consiliului general în cazul în care cel puţin trei membri ai Consiliului general prezintă o cerere în acest sens.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...