Back

Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Decizia nr. 2/2004 de adoptare a Regulamentului de procedură al Băncii Centrale Europene (BCE/2004/2) Număr celex: 32004D0002

În vigoare de la 18.03.2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

Decizia Băncii Centrale Europene
din 19 februarie 2004
de adoptare a Regulamentului de procedură al Băncii Centrale Europene
(BCE/2004/2) (2004/257/CE)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene, în special articolul 12.3;

DECIDE:

Articol unic

Regulamentul de procedură al Băncii Centrale Europene, astfel cum a fost modificat la 22 aprilie 1999, astfel cum a fost modificat ulterior de Decizia BCE/1999/6 din 7 octombrie 1999 de modificare a Regulamentului de procedură al Băncii Centrale Europene1, se înlocuieşte cu următoarele dispoziţii, care intră în vigoare la 1 martie 2004.

___________

1 JO L 314, 8.12.1999, p. 32.

REGULAMENT DE PROCEDURĂ AL BĂNCII CENTRALE EUROPENE

CAPITOL PRELIMINAR

Articolul 1 Definiţii

Prezentul regulament de procedură completează Tratatul de instituire a Comunităţii Europene şi Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene. Termenii utilizaţi în prezentul regulament de procedură au acelaşi sens ca şi în tratat şi în statut. Termenul "Eurosistem" desemnează Banca Centrală Europeană (BCE) şi băncile centrale naţionale (BCN) ale statelor membre a căror monedă este euro.

CAPITOLUL I CONSILIUL GUVERNATORILOR

Articolul 2 Data şi locul şedinţelor Consiliului guvernatorilor

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...