Back

Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Decizia nr. 3/2008 privind accesul public la documentele Băncii Centrale Europene (BCE/2004/3) (2004/258/CE) Număr celex: 32004D0003(01)

În vigoare de la 18.03.2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

Decizia Băncii Centrale Europene
din 4 martie 2004
privind accesul public la documentele Băncii Centrale Europene
(BCE/2004/3) (2004/258/CE)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene, în special articolul 12.3,

având în vedere Regulamentul de Procedură al Băncii Centrale Europene1, în special articolul 23,

întrucât:

(1) Articolul 1 paragraful al doilea din Tratatul privind Uniunea Europeană consacră noţiunea de transparenţă, declarând că tratatul marchează o nouă etapă în procesul de creare a unei uniuni din ce în ce mai strânse între popoarele Europei, în care deciziile sunt luate într-un mod cât mai transparent posibil şi cât mai aproape de cetăţean. Transparenţa sporeşte legitimitatea, eficacitatea şi responsabilitatea administraţiei, consolidând astfel principiile democraţiei.

(2) În Declaraţia comună2 cu privire la Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului şi ale Comisiei3, Parlamentul European, Consiliul şi Comisia solicită altor instituţii şi organe ale Uniunii să adopte norme interne privind accesul public la documente care să ţină seama de principiile şi limitele stabilite de regulament. Regimul privind accesul public la documentele BCE stabilit de Decizia BCE/1998/12 din 3 noiembrie 1998 privind accesul public la documentele şi la arhivele Băncii Centrale Europene4 trebuie revizuit în consecinţă.

(3) Este necesară acordarea unui acces mai larg la documentele BCE, protejând în acelaşi timp independenţa BCE şi a băncilor centrale naţionale (BCN) prevăzută la articolul 108 din tratat şi la articolul 7 din statut, precum şi confidenţialitatea anumitor aspecte care ţin de îndeplinirea sarcinilor BCE. Pentru a asigura eficacitatea procesului de luare a deciziilor, inclusiv consultările şi pregătirile interne, reuniunile organelor de decizie ale BCE sunt confidenţiale, cu excepţia cazului în care organul în cauză decide să facă public rezultatul deliberărilor sale.

(4) Cu toate acestea, anumite interese publice şi private trebuie să fie protejate prin intermediul excepţiilor. În afară de aceasta, BCE trebuie să protejeze integritatea bancnotelor euro ca mijloc de plată, inclusiv, dar fără a se limita la măsurile de siguranţă împotriva falsificării, specificaţiile tehnice de producţie, securitatea fizică a stocurilor şi transportul bancnotelor euro.

(5) Atunci când BCN examinează cereri de acces la documentele BCE care se află în posesia lor, ele trebuie să consulte BCE pentru a asigura aplicarea deplină a prezentei decizii, cu excepţia cazului în care există certitudinea că documentul poate sau nu poate fi divulgat.

(6) Pentru a asigura un grad mai mare de transparenţă, BCE trebuie să acorde acces nu numai la documentele elaborate de ea, ci şi la documente pe care le-a primit, respectând în acelaşi timp dreptul părţilor terţe în cauză de a îşi exprima poziţiile cu privire la accesul la documentele provenite de la acestea.

(7) Pentru a asigura respectarea bunelor practici administrative, BCE trebuie să aplice o procedură în două etape,

DECIDE:

___________

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...