Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 54/2004 privind cerinţele minime de siguranţă pentru tunelurile din Reţeaua rutieră transeuropeană Număr celex: 32004L0054

În vigoare de la 30.04.2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 2004/54/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI
din 29 aprilie 2004
privind cerinţele minime de siguranţă pentru tunelurile din
Reţeaua rutieră transeuropeană

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 71 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European1,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor2,

în conformitate cu procedura stabilită la articolul 251 din tratat3,

___________

1 JO C 220, 16.9.2003, p. 26.

2 JO C 256, 24.10.2003, p. 64.

3 Avizul Parlamentului European din 9 octombrie 2003 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial), Poziţia comună a Consiliului din 26 februarie 2004 (JO C 95 E, 20.4.2004, p. 31) şi Poziţia Parlamentului European din 20 aprilie 2004 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

întrucât:

(1) în Cartea albă din 12 septembrie 2001 privind "Politica europeană în domeniul transporturilor pentru 2010: timpul deciziei" Comisia a anunţat că va propune cerinţe minime de siguranţă pentru tunelurile care aparţin Reţelei rutiere transeuropene.

(2) Sistemul de transport, în special Reţeaua rutieră transeuropeană definită în Decizia nr. 1692/96/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 iulie 1996 privind orientările comunitare pentru dezvoltarea reţelei transeuropene de transport4, este deosebit de important pentru sprijinirea integrării europene şi pentru asigurarea unui nivel ridicat de bunăstare a cetăţenilor Europei. Comunitatea Europeană are responsabilitatea de a garanta un nivel ridicat, uniform şi constant al siguranţei, serviciilor şi confortului pe Reţeaua rutieră transeuropeană.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...