Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 36/2004 privind siguranţa aeronavelor ţărilor terţe care folosesc aeroporturile comunitare Număr celex: 32004L0036

În vigoare de la 30.04.2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 2004/36/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI
din 21 aprilie 2004
privind siguranţa aeronavelor ţărilor terţe care folosesc
aeroporturile comunitare

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 80, alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European2,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat,3 având în vedere textul comun aprobat de Comitetul de conciliere la 26 februarie 2004,

întrucât:

(1) Rezoluţia referitoare la catastrofa aeriană din largul coastelor Republicii Dominicane, adoptată de Parlamentul European la 15 februarie 1996,4 subliniază necesitatea adoptării de către Comunitate a unei atitudini mai active şi a dezvoltării unei strategii pentru a îmbunătăţi siguranţa cetăţenilor săi care călătoresc cu avionul sau trăiesc în apropierea aeroporturilor.

___________

1 JO C 103 E, 30.4.2002, p. 351.

2 JO C 241, 7.10.2002, p. 33.

3 Avizul Parlamentului European din 3 septembrie 2002 (JO C 272 E, 13.11.2003, p. 343), poziţia comună a Consiliului din 13 iunie 2003 (JO C 233 E, 30.9.2003 p. 12) şi poziţia Parlamentului European din 9 octombrie 2003 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial). Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 1 aprilie 2004 şi Decizia Consiliului din 30 martie 2004.

4 JO C 65, 4.3.1996, p. 172.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...