Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 9/2004 privind controlul şi verificarea bunei practici de laborator (BPL) (Versiunea codificată) (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32004L0009

În vigoare de la 20.02.2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 2004/9/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI
din 11 februarie 2004
privind controlul şi verificarea bunei practici de laborator (BPL)
(Versiunea codificată) (Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European1,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat2,

___________

1 JO C, 8.4.2003, p. 137.

2 Avizul Parlamentului European din 1 iulie 2003 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 20 ianuarie 2004.

întrucât:

(1) Directiva 88/320/CEE a Consiliului din 7 iunie 1988 privind controlul şi verificarea bunei practici de laborator (BPL)3 a fost modificată în mod semnificativ în mai multe rânduri. Pentru claritate şi raţionalitate este necesară codificarea directivei menţionate.

___________

3 JO L 145, 11.6.1988, p. 35. Directivă astfel cum a fost modificată ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).

(2) Aplicarea procedeelor standardizate de organizare şi a condiţiilor de planificare, execuţie, înregistrare şi prezentare a cercetărilor de laborator pentru testarea nonclinică ale produselor chimice pentru protecţia oamenilor, animalelor şi a mediului înconjurător, denumită în continuare "bună practică de laborator" (BPL), contribuie la asigurarea statelor membre cu privire la calitatea rezultatelor testărilor.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...