Back

Consiliul Uniunii Europene

Poziţia comună nr. 179/2004 privind măsurile restrictive împotriva conducătorilor regiunii Transnistria (Republica Moldova) Număr celex: 32004E0179

În vigoare de la 24.02.2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

POZIŢIA COMUNĂ 2004/179/PESC A CONSILIULUI
din 23 februarie 2004
privind măsurile restrictive împotriva conducătorilor regiunii
Transnistria (Republica Moldova)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 15,

întrucât:

(1) La 27 februarie 2003, Consiliul a adoptat Poziţia comună 2003/139/PESC privind măsurile restrictive împotriva conducătorilor regiunii Transnistria (Republica Moldova)1.

(2) Deşi au fost iniţiate negocieri privind schimbări constituţionale, nu s-au înregistrat progrese importante în ceea ce priveşte situaţia referitoare la conflictul din Transnistria (Moldova).

(3) Uniunea Europeană este în continuare hotărâtă să contribuie la eforturile destinate găsirii unei soluţii paşnice a acestui conflict, cu respectarea deplină a integrităţii teritoriale a Moldovei şi în cadrul Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE).

(4) Uniunea Europeană consideră inacceptabilă poziţia adoptată de conducătorii regiunii Transnistria din Republica Moldova, precum şi reticenţa acestora de a acţiona energic pentru identificarea unei soluţii paşnice şi globale a conflictului din Transnistria.

(5) Interdicţia de călătorie impusă de Poziţia comună 2003/139/PESC expiră la 26 februarie 2004 şi, în consecinţă, este necesară reînnoirea acesteia.

ADOPTĂ PREZENTA POZIŢIE COMUNĂ:

___________

1 JO L 53, 28.2.2003, p. 60.

Articolul 1

(1) Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a împiedica intrarea sau tranzitul pe teritoriul lor a persoanelor enumerate în anexă, care sunt responsabile pentru împiedicarea oricărui progres în vederea unei soluţionări politice a conflictului.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...