Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 2241/2004 de instituire a unui cadru comunitar unic pentru transparenţa calificărilor şi competenţelor (Europass) Număr celex: 32004D2241

În vigoare de la 31.12.2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA NR. 2241/2004/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI
din 15 decembrie 2004
de instituire a unui cadru comunitar unic pentru transparenţa
calificărilor şi competenţelor (Europass)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolele 149 şi 150,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European1,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor2,

hotărând în conformitate cu procedura stabilită la articolul 251 din tratat3,

___________

1 JO C 117, 30.4.2004, p. 12.

2 JO C 121, 30.4.2004, p. 10.

3 Avizul Parlamentului European din 22 aprilie 2004 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial), Poziţia comună a Consiliului din 21 octombrie 2004 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Poziţia Parlamentului European din 14 decembrie 2004 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

întrucât:

(1) O mai bună transparenţă a calificărilor şi competenţelor va facilita mobilitatea în întreaga Europă, în scopul educaţiei continue, contribuind astfel la dezvoltarea educaţiei şi formării de calitate şi va facilita mobilitatea în scopuri profesionale, atât între ţări, cât şi între sectoare.

(2) Planul de acţiune privind mobilitatea4 adoptat de Consiliul European întrunit la Nisa la 7-9 decembrie 2000 şi Recomandarea 2001/613/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 10 iulie 2001 privind mobilitatea în interiorul Comunităţii a studenţilor, a persoanelor în curs de formare profesională, a voluntarilor, a cadrelor didactice şi formatorilor5 au recomandat generalizarea utilizării de documente care să asigure transparenţa calificărilor şi competenţelor, în vederea creării unui spaţiu european al calificărilor. Planul de acţiune al Comisiei cu privire la competenţe şi mobilitate cheamă la dezvoltarea şi consolidarea unor instrumente care să sprijine transparenţa şi transferabilitatea calificărilor, pentru a facilita mobilitatea în interiorul şi între sectoare. În cadrul Consiliului European care a avut loc la Barcelona, pe 15-16 martie 2002, s-au solicitat acţiuni complementare, pentru introducerea unor instrumente care să îmbunătăţească transparenţa diplomelor şi calificărilor. Rezoluţia din 3 iunie 2002 a Consiliului privind competenţele şi mobilitatea6 şi Rezoluţia din 27 iunie 2002 a Consiliului privind educaţia continuă1 solicită creşterea cooperării, printre altele în vederea creării unui cadru pentru transparenţă şi recunoaştere, pe baza instrumentelor existente.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...