Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 706/2004 de instituire a forumului european pentru administrarea întreprinderii Număr celex: 32004D0706

În vigoare de la 22.10.2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 15 octombrie 2004
de instituire a forumului european pentru administrarea
întreprinderii (2004/706/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

întrucât:

(1) Calitatea şi transparenţa administrării întreprinderii sunt esenţiale pentru îmbunătăţirea competitivităţii şi eficienţei întreprinderilor în Uniunea Europeană şi pentru consolidarea drepturilor acţionarilor şi a protecţiei terţilor.

(2) Comisia a înfiinţat în septembrie 2001 un grup de experţi de înalt nivel în dreptul societăţilor comerciale, însărcinat să facă recomandări privind elaborarea unui cadru de reglementare modern în dreptul societăţilor comerciale; mandatul acestui grup de experţi a fost prelungit pentru a se ocupa în mod special de o serie de aspecte privind administrarea întreprinderii.

(3) În urma prezentării la 4 noiembrie 2002 a raportului final al grupului de experţi de înalt nivel în dreptul societăţilor comerciale, Consiliul a invitat Comisia să elaboreze un plan de acţiune pentru dreptul societăţilor comerciale şi administrarea întreprinderii; acest plan de acţiune ar trebui, în special, să ofere un răspuns bine chibzuit la eşecurile înregistrate de întreprinderi în ultima vreme.

(4) Planul de acţiune al Comisiei pentru modernizarea dreptului societăţilor comerciale şi îmbunătăţirea administrării întreprinderii în Uniunea Europeană1, adoptat în mai 2003, a identificat o serie de acţiuni necesare modernizării şi simplificării cadrului de reglementare, între care crearea unui forum european pentru administrarea întreprinderii.

(5) La 22 septembrie 2003, Consiliul a salutat prezentarea acestui plan de acţiune pe care îl consideră un element important pentru stabilirea unei pieţe de capital transparente şi sănătoase într-o Uniune lărgită; Consiliul a subscris punctului de vedere al Comisiei privind importanţa consultării experţilor şi a publicului, care este parte integrantă a dezvoltării dreptului societăţilor comerciale şi administrării întreprinderii la nivel european, şi a luat act de intenţia Comisiei de a crea un forum privind sistemele de administrare a întreprinderii în cadrul Uniunii Europene.

(6) Forumul european pentru administrarea întreprinderii ar trebui să servească drept organism pentru schimbul de informaţii şi cele mai bune practici existente în cadrul statelor membre pentru o mai bună convergenţă a codurilor naţionale de administrare a întreprinderii şi, de asemenea, drept organism de reflecţie, dezbatere şi recomandări către Comisie în domeniul administrării întreprinderii.

(7) Forumul european pentru administrarea întreprinderii ar trebui să îşi elaboreze propriul regulament de procedură şi să respecte întocmai rolul şi prerogativele instituţiilor2,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

1 COM (2003) 284 final.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...