Back

Comisia Comunităţilor Europene

Regulamentul nr. 1138/2004 de stabilire a unei definiţii comune a părţilor critice ale zonelor de securitate cu acces reglementat din aeroporturi (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32004R1138

În vigoare de la 22.06.2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) nr. 1138/2004 AL COMISIEI
din 21 iunie 2004
de stabilire a unei definiţii comune a părţilor critice ale
zonelor de securitate cu acces reglementat din aeroporturi
(Text cu relevanţă pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2320/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2002 de instituire a unor norme comune în domeniul siguranţei aviaţiei civile1, în special articolul 4 alineatul (2) şi punctul 2.3 litera (a) din anexa la acesta,

___________

1 JO L 355, 30.12.2002, p. 1.

întrucât:

(1) În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2320/2002, Comisia trebuie să stabilească o definiţie comună a părţilor critice ale zonelor de securitate cu acces reglementat. O astfel de definiţie ar trebui să cuprindă cel puţin acele părţi ale unui aeroport la care au acces pasagerii care urmează să fie îmbarcaţi, după trecerea prin filtrul de control, şi acele părţi prin care pot trece sau unde pot fi păstrate bagajele de cală ale pasagerilor care urmează să fie îmbarcaţi, după trecerea acestora prin filtrul de control.

(2) Este necesar ca toţi membrii personalului, inclusiv echipajele de zbor, precum şi obiectele pe care aceştia le transportă să treacă prin filtrul de control înainte de a li se permite accesul în părţile critice ale zonelor de siguranţă cu acces reglementat.

(3) Este necesară o derogare pentru părţile unui aeroport prin care pot trece sau unde pot fi păstrate bagajele de cală ale pasagerilor care urmează să fie îmbarcaţi, după trecerea acestora prin filtrul de control, în cazul în care bagajele care au fost securizate ar putea fi manipulate de personalul care nu a trecut prin filtrul de control fără a se compromite nivelul de securitate. Este necesar să se ia măsuri pentru ca bagajele securizate să rămână intacte înainte de a fi încărcate la bordul unei aeronave.

(4) În aeroporturile unde foarte puţini membri ai personalului au acces la zonele de securitate cu acces reglementat, ar trebui realizat un echilibru între necesitatea asigurării securităţii şi necesitatea asigurării eficienţei operaţionale.

(5) Este necesar ca personalul care nu a trecut prin filtrul de control să aibă acces în părţile critice ale zonelor de securitate cu acces reglementat dintr-un aeroport doar cu condiţia ca acesta să fie însoţit în permanenţă de un membru al personalului care a trecut prin filtrul de control şi care este autorizat.

(6) În cazul în care alte persoane care nu au trecut prin filtrul de control ar fi putut avea acces la părţile critice ale zonelor de securitate cu acces reglementat, este necesară efectuarea unui control de securitate complet pentru verifica dacă părţile critice ale zonelor de securitate cu acces reglementat nu conţin articole interzise. În cazul în care părţile critice nu au în permanenţă acest statut, este necesar ca acestea să fie supuse unui control de securitate complet imediat înainte de restabilirea statutului lor de parte critică.

(7) Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 2320/2002,

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...