Back

Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1222/2004 privind elaborarea şi transmiterea datelor referitoare la datoria publică trimestrială Număr celex: 32004R1222

În vigoare de la 02.07.2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) NR. 1222/2004 AL CONSILIULUI
din 28 iunie 2004
privind elaborarea şi transmiterea datelor referitoare la
datoria publică trimestrială

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 104 alineatul (14) al treilea paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European1,

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene2,

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 3605/93 al Consiliului din 22 noiembrie 1993 privind aplicarea Protocolului privind procedura deficitului excesiv anexat Tratatului de instituire a Comunităţii Europene3 conţine definiţia datoriei publice exigibile la sfârşitul anului, relevantă în sensul procedurii deficitului excesiv şi stabileşte un calendar pentru raportarea către Comisie a datoriei publice anuale şi a altor date anuale privind administraţiile publice.

(2) Furnizarea trimestrială a datelor publice, inclusiv a datelor privind datoria publică, are o importanţă primordială pentru analiza economică şi pentru monitorizarea corespunzătoare a situaţiei bugetare din statele membre. Regulamentul (CE) nr. 264/2000 al Comisiei din 3 februarie 2000 de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2223/96 al Consiliului privind statisticile pe termen scurt ale finanţelor publice4, Regulamentul (CE) nr. 1221/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului din 10 iunie 2002 privind conturile trimestriale nefinanciare pentru administraţia publică5 şi Regulamentul (CE) nr. 501/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 10 martie 2004 privind conturile trimestriale financiare pentru administraţia publică6 reglementează elaborarea şi transmiterea datelor trimestriale privind conturile financiare şi nefinanciare ale administraţiilor publice, dar nu se extind şi asupra datoriei publice.

(3) Din motive de claritate, şi dat fiind rolul specific al Regulamentului 3605/93 în aplicarea procedurii deficitului excesiv, ar trebui ca elaborarea şi transmiterea datelor trimestriale privind datoria publică să facă obiectul unui act legislativ autonom.

(4) Datoria publică trimestrială ar trebui să fie definită într-un mod care să asigure consecvenţa cu definiţia datoriei publice exigibile la sfârşitul anului, prevăzută de Regulamentul 3605/93. Această coerenţă trebuie să fie menţinută în cazul în care Consiliul modifică Regulamentul 3605/93 sau Comisia introduce în acest regulament noi trimiteri la sistemul european al conturilor (SEC 95) instituit de Regulamentul (CE) nr. 2223/96 din 25 iunie 1996 privind sistemul european de conturi naţionale şi regionale în Comunitate7.

(5) Regulamentele (CE) nr. 264/2000, nr. 1221/2002 şi nr. 501/2004 prevăd că datele trimestriale privind conturile financiare şi nefinanciare ale administraţiilor publice se transmit în termen de trei luni de la sfârşitul trimestrului de referinţă. Acest termen de transmitere este adecvat şi pentru datele trimestriale privind datoria publică,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

___________

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...