Back

Comisia Comunităţilor Europene

Regulamentul nr. 1863/2004 de stabilire a standardului de comercializare pentru ciupercile de cultură Număr celex: 32004R1863

În vigoare de la 28.10.2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) NR. 1863/2004 AL COMISIEI
din 26 octombrie 2004
de stabilire a standardului de comercializare pentru ciupercile de cultură

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2200/96 al Consiliului din 28 octombrie 1996 privind organizarea comună a pieţelor din sectorul fructelor şi legumelor1, în special articolul 2 alineatul (2),

întrucât:

(1) Ciupercile de cultură figurează printre produsele care trebuie să facă obiectul unor standarde de comercializare din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 2200/96.

Regulamentul (CE) nr. 982/2002 al Comisiei din 7 iunie 2002 de stabilire a standardului de comercializare aplicabil ciupercilor de cultură2 a făcut obiectul a mai multor modificări. Din motive de claritate, Regulamentul (CE) nr. 982/2002 trebuie aşadar abrogat şi înlocuit cu un regulament nou.

(2) În acest scop, şi pentru a păstra transparenţa pe pieţele internaţionale, trebuie să se ţină seama de standardul CEE/ONU FFV-24 referitor la comercializarea şi controlul calităţii comerciale a ciupercilor de cultură (Agaricus), recomandat de Grupul de lucru pentru standarde de calitate a produselor agricole al Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE/ONU).

(3) Aplicarea noilor standarde trebuie să aibă ca efect eliminarea de pe piaţă a produselor de o calitate nesatisfăcătoare, orientarea producţiei astfel încât să satisfacă cerinţele consumatorilor şi facilitarea relaţiilor comerciale pe baza unei concurenţe loiale, contribuind astfel la creşterea rentabilităţii producţiei.

(4) Standardele se aplică în toate etapele de comercializare. Transportul la distanţă, depozitarea pe o perioadă determinată de timp sau diferitele manipulări la care sunt supuse produsele pot atrage după sine diferite alterări datorate evoluţiei biologice a acestor produse sau caracterului lor mai mult sau mai puţin perisabil. Aceste alterări trebuie luate în considerare la aplicarea standardelor în etapele de comercializare care urmează după etapa de expediere.

(5) Deoarece produsele din categoria "Extra" trebuie să facă obiectul unui triaj şi al unei ambalări deosebit de atente, este necesar să se ia în considerare numai diminuarea stării de prospeţime şi de turgescenţă.

(6) Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a fructelor şi legumelor proaspete,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

___________

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...