Back

Comisia Comunităţilor Europene

Regulamentul nr. 1862/2004 de stabilire a standardului de comercializare pentru pepenii verzi Număr celex: 32004R1862

În vigoare de la 28.10.2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) NR. 1862/2004 AL COMISIEI
din 26 octombrie 2004
de stabilire a standardului de comercializare pentru pepenii verzi

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2200/96 al Consiliului din 28 octombrie 1996 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul fructelor şi legumelor1, în special articolul 2 alineatul (2),

întrucât:

(1) Pepenii verzi figurează printre produsele care trebuie să facă obiectul standardelor de comercializare prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 2200/96. Regulamentul (CE) nr. 1093/97 al Comisiei din 16 iunie 1997 de stabilire a standardelor de comercializare aplicabile pepenilor verzi2 a fost modificat de mai multe ori. Din motive de claritate, este necesar ca Regulamentul (CE) nr. 1093/97 să fie abrogat şi înlocuit de la 1 ianuarie 2005 cu un regulament nou.

(2) În acest scop, şi pentru a se păstra transparenţa pe pieţele internaţionale, trebuie să se ţină seama de standardul CEE/ONU FFV-37 referitor la comercializarea şi controlul calităţii pepenilor verzi, recomandat de Grupul de lucru pentru standarde de calitate a produselor agricole al Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE-ONU), precum şi de modificările sale recente.

(3) Aplicarea standardelor noi trebuie să aibă ca efect eliminarea de pe piaţă a produselor de o calitate nesatisfăcătoare, orientarea producţiei astfel încât să satisfacă cerinţele consumatorilor şi facilitarea relaţiilor comerciale pe baza unei concurenţe loiale, contribuind astfel la creşterea rentabilităţii producţiei.

(4) Standardele se aplică în toate etapele de comercializare. Transportul la distanţă, depozitarea pe o perioadă determinată de timp sau diferitele manipulări la care sunt supuse produsele pot atrage după sine diferite alterări datorate evoluţiei biologice a acestor produse sau caracterului lor mai mult sau mai puţin perisabil. Aceste alterări trebuie luate în considerare la aplicarea standardelor în etapele de comercializare care urmează după etapa de expediere.

(5) Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a fructelor şi legumelor proaspete,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

___________

1 JO L 297, 21.11.1996, p. 1, regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 47/2003 al Comisiei (JO L 7, 11.1.2003 p. 64).

2 JO L 158, 17.6.1997, p. 21, regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 907/2004 (JO L 163, 30.4.2004, p. 50).

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...