Back

Comisia Comunităţilor Europene

Regulamentul nr. 1861/2004 de stabilire a standardului de comercializare pentru piersici şi nectarine Număr celex: 32004R1861

În vigoare de la 28.10.2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) NR. 1861/2004 AL COMISIEI
din 26 octombrie 2004
de stabilire a standardului de comercializare pentru piersici şi nectarine

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2200/96 al Consiliului din 28 octombrie 1996 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul fructelor şi legumelor1, în special articolul 2 alineatul (2),

întrucât:

(1) Piersicile şi nectarinele figurează printre produsele care trebuie să facă obiectul standardelor de comercializare prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 2200/96.

Regulamentul (CE) nr. 2335/1999 al Comisiei din 3 noiembrie 1999 de stabilire a standardului de comercializare pentru piersici şi nectarine2 a fost modificat de mai multe ori şi nu mai poate asigura claritate juridică. Acest regulament trebuie, aşadar, să facă obiectul unei reformări în consecinţă. În acest scop, şi pentru a păstra transparenţa pe pieţele internaţionale, trebuie să se ţină seama de standardul CEE/ONU FFV-26 privind comercializarea şi controlul calităţii comerciale a piersicilor şi nectarinelor, recomandat de Grupul de lucru pentru standarde de calitate a produselor agricole al Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE-ONU), precum şi de recomandarea sa care introduce criterii minime de maturitate aplicabile piersicilor şi nectarinelor.

(2) Aplicarea acestor standarde trebuie să aibă ca efect eliminarea de pe piaţă a produselor de o calitate nesatisfăcătoare, să orienteze producţia astfel încât să satisfacă cerinţele consumatorilor şi să faciliteze relaţiile comerciale pe baza unei concurenţe loiale, contribuind astfel la creşterea rentabilităţii producţiei.

(3) Standardele se aplică în toate etapele de comercializare. Transportul la distanţă, depozitarea pe o perioadă determinată de timp sau diferitele manipulări la care sunt supuse produsele pot atrage după sine diferite alterări datorate evoluţiei biologice a acestor produse sau caracterului lor mai mult sau mai puţin perisabil. Este necesar să se ţină seama de aceste alterări în aplicarea standardelor în etapele de comercializare care urmează după etapa de expediere.

(4) Întrucât produsele din categoria "Extra" trebuie să facă obiectul unui triaj şi al unei ambalări deosebit de atente, trebuie să se ia în considerare numai diminuarea stării de prospeţime şi de turgescenţă.

(5) Pentru a nu perturba piaţa piersicilor şi a nectarinelor comunitare în mijlocul unei perioade de comercializare, aplicarea prezentului regulament trebuie amânată pentru 1 martie 2005.

(6) Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a fructelor şi legumelor proaspete,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

___________

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...