Back

Comisia Comunităţilor Europene

Regulamentul nr. 907/2004 de modificare a standardelor de comercializare aplicabile fructelor şi legumelor proaspete în ceea ce priveşte prezentarea şi marcajul Număr celex: 32004R0907

În vigoare de la 30.04.2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) nr. 907/2004 AL COMISIEI
din 29 aprilie 2004
de modificare a standardelor de comercializare aplicabile fructelor
şi legumelor proaspete în ceea ce priveşte prezentarea şi marcajul

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2200/96 al Consiliului din 28 octombrie 1996 privind organizarea comună a pieţei fructelor şi legumelor1, în special articolul 2 alineatul (2),

întrucât:

(1) Standardele de comercializare pentru fructele şi legumele proaspete, stabilite în conformitate cu articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 2200/96, stabilesc dispoziţii referitoare la prezentarea produselor în ambalaj şi impun marcarea tuturor coletelor cu toate informaţiile necesare în ceea ce priveşte identificarea ambalatorului sau expeditorului, natura produsului, originea acestuia şi caracteristicile sale comerciale.

(2) Este o practică comună în domeniu să se fixeze etichete autocolante individuale pe fructe în scopuri publicitare sau în alte scopuri. Dezvoltarea acestei practici pentru produsele cele mai fragile face necesară adoptarea unor norme care vizează prevenirea deteriorării produselor prin etichetele respective.

(3) Evoluţia recentă din sectorul fructelor şi legumelor se caracterizează în special prin pregătirea, din ce în ce mai frecvent chiar în regiunea de producţie, a ambalajelor de vânzare astfel cum sunt definite la anexa IV partea 1 litera (l) din Regulamentul (CE) nr. 1148/2001 al Comisiei din 12 iunie 2001 privind controalele de conformitate cu standardele de comercializare aplicabile în sectorul fructelor şi legumelor proaspete2. Prin urmare, în acest caz, ambalajele de vânzare sunt adesea transportate către pieţele de consum în colete sau ambalaje de transport reutilizabile.

(4) Pentru a se ţine seama de dezvoltarea acestor practici de ambalare a fructelor şi legumelor şi pentru a se evita în special confuzia care poate apărea atunci când se schimbă etichetele coletelor sau ambalajelor de transport reutilizabile, este oportun să se scutească ambalajele de transport de marcajul indicaţiilor prevăzute de standardele de comercializare, cu condiţia, totuşi, ca ambalajele de vânzare să fie corect marcate şi vizibile. În cazul în care coletele sau ambalajele de transport sunt paletizate, este, de asemenea, necesar să se prevadă un marcaj general pentru paleţi.

(5) Este, de asemenea, oportun să se prevadă posibilitatea de a marca preambalajele, astfel cum sunt definite de anexa IV partea 1 litera (l) la Regulamentul (CE) nr. 1148/2001, cu numele vânzătorului în locul numelui ambalatorului sau expeditorului, în special pentru apropierea de dispoziţiile aplicabile tuturor produselor alimentare preambalate, astfel cum sunt definite de Directiva 2000/13/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 martie 2000 privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la etichetarea şi prezentarea produselor alimentare, precum şi la publicitatea acestora3, cu condiţia ca informaţiile care figurează pe preambalajele respective să permită cunoaşterea mai uşoară a ambalatorului şi/sau a expeditorului.

(6) Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt în conformitate cu avizul Comitetului de gestionare a fructelor şi legumelor proaspete.

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

___________

1 JO L 297, 21.11.1996, p. 1. Regulament modificat ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 47/2003 al Comisiei (JO L 7, 11.1.2003, p. 64).

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...