Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 868/2004 privind protecţia împotriva subvenţionării şi practicilor tarifare neloiale ale ţărilor nemembre, care cauzează prejudicii transportatorilor aerieni comunitari prin furnizarea de servicii aeriene similare Număr celex: 32004R0868

În vigoare de la 30.04.2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) nr. 868/2004 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI
din 21 aprilie 2004
privind protecţia împotriva subvenţionării şi practicilor tarifare
neloiale ale ţărilor nemembre, care cauzează prejudicii transportatorilor
aerieni comunitari prin furnizarea de servicii aeriene similare

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 80 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului European Economic şi Social2,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat3,

___________

1 JO C 151 E, 25.6.2002, p. 285.

2 JO C 61, 14.3.2003, p. 29.

3 Avizul Parlamentului European din 14 ianuarie 2003 (JO C 38 E, 12.2.2004, p. 75), Poziţia comună a Consiliului din 18 decembrie 2003 (JO C 66 E, 16.3.2004, p. 14). Poziţia Parlamentului European din 11 martie 2004 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 30 martie 2004.

întrucât:

(1) Poziţia concurenţială a transportatorilor aerieni comunitari care furnizează servicii aeriene către, prin sau din Comunitate ar putea fi afectată negativ de practici neloiale şi discriminatorii ale transportatorilor aerieni necomunitari care furnizează servicii aeriene similare.

(2) Astfel de practici neloiale şi discriminatorii pot apare ca o consecinţă a subvenţionării sau a altor forme de ajutor acordat de un guvern sau organism regional sau o altă organizaţie publică dintr-o ţară care nu este membră a Comunităţii sau a anumitor practici tarifare ale unui transportator aerian necomunitar care beneficiază de avantaje necomerciale.

(3) Este necesar să se stabilească măsurile reparatorii ce urmează a fi adoptate împotriva unor astfel de practici neloiale.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...