Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 806/2004 privind promovarea egalităţii sexelor în cooperarea pentru dezvoltare Număr celex: 32004R0806

În vigoare de la 30.04.2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) nr. 806/2004 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI
din 21 aprilie 2004
privind promovarea egalităţii sexelor în cooperarea pentru dezvoltare

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 179,

având în vedere propunerea Comisiei,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută în articolul 251 din tratat1,

___________

1 Avizul Parlamentului European din 18 decembrie 2003 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial), Poziţia comună a Consiliului din 19 februarie 2004 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Poziţia Parlamentului European din 30 martie 2004 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

întrucât:

(1) Reuniunea la nivel înalt a Mileniului Naţiunilor Unite a integrat egalitatea sexelor şi emanciparea femeilor printre obiectivele sale de dezvoltare, însoţindu-le de scopuri clar definite din domeniul educaţiei, care urmează să fie realizate până în 2015.

(2) Două treimi dintre copiii neşcolarizaţi sunt fete; în cazul fetelor, ratele de şcolarizare rămân mai mici decât în cazul băieţilor, iar rata abandonului şcolar este mai mare.

(3) Articolul 3 alineatul (2) din tratat prevede ca, pentru toate acţiunile prevăzute la articolul 3, în special în cadrul unei politici în domeniul cooperării pentru dezvoltare, Comunitatea încearcă să elimine inegalităţile şi să promoveze egalitatea dintre bărbaţi şi femei.

(4) Femeile constituie o majoritate covârşitoare a populaţiilor sărace de pe planetă. Promovarea egalităţii sexelor este, prin urmare, importantă în perspectiva obiectivului superior de reducere a sărăciei, stabilit în perspectiva anului 2015.

(5) Egalitatea dintre femei şi bărbaţi în toate categoriile de vârstă este recunoscută ca fiind un factor esenţial în lupta efectivă şi eficientă împotriva sărăciei. Pentru a atinge obiectivul egalităţii sexelor prin strategia de integrare a acestei dimensiuni, este necesar ca această ultimă măsură să fie însoţită de măsuri specifice în favoarea femeilor de toate vârstele.

(6) Contribuţia femeilor la dezvoltare întâmpină numeroase obstacole care limitează rezultatul muncii acestora şi le reduc avantajele, atât pentru ele, cât şi pentru ansamblul societăţii. Importanţa rolului economic, social şi ecologic pe care femeile îl joacă de-a lungul vieţii în ţările în curs de dezvoltare a condus la recunoaşterea din ce în ce mai mare, la nivel internaţional, a caracterului indispensabil pentru o dezvoltare durabilă reală pe care îl prezintă participarea acestora fără rezerve şi fără discriminare.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...