Back

Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 797/2004 privind acţiunile de îmbunătăţire a condiţiilor de producţie şi comercializare a produselor apicole Număr celex: 32004R0797

În vigoare de la 28.04.2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) nr. 797/2004 AL CONSILIULUI
din 26 aprilie 2004
privind acţiunile de îmbunătăţire a condiţiilor de producţie şi
comercializare a produselor apicole

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolele 36 şi 37,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European1,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European2,

întrucât:

(1) ca urmare a comunicării Comisiei către Consiliu şi Parlamentul European referitoare la apicultura europeană din 1994, Consiliul a hotărât că trebuia propus un regulament-cadru privind apicultura.

(2) astfel, prin Regulamentul (CE) nr. 1221/973, Consiliul a stabilit regulile generale privind acţiunile de îmbunătăţire a producţiei şi comercializării mierii.

(3) de atunci, Comisia a prezentat, în februarie 2001 şi ianuarie 2004, rapoarte despre aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1221/97, Consiliului şi Parlamentului European. Concluziile acestor rapoarte demonstrează că este necesar să se adapteze acţiunile prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1221/97 actualei situaţii din apicultura comunitară. În consecinţă, acest regulament trebuie abrogat şi înlocuit cu un text nou.

(4) apicultura este un sector al agriculturii ale cărei funcţii principale sunt activitatea economică şi dezvoltarea rurală, producţia de miere şi alte produse apicole şi menţinerea echilibrului ecologic.

(5) este vorba de un sector caracterizat prin diversitatea condiţiilor de producţie şi a rentabilităţii, precum şi prin răspândirea şi diversitatea agenţilor economici atât la nivelul producţiei, cât şi la cel al comercializării.

(6) luând în considerare răspândirea varoozei în cursul ultimilor ani în mai multe state membre şi dificultăţile pe care această boală le creează pentru producţia de miere, o acţiune la nivelul comunitar se dovedeşte necesară pentru că aceasta este o boală care nu poate fi eradicată complet şi care trebuie tratată cu produse autorizate.

(7) în aceste condiţii şi în vederea îmbunătăţirii producţiei şi a comercializării produselor apicole în cadrul Comunităţii, este necesar să se elaboreze programe naţionale la fiecare trei ani, care să cuprindă acţiuni de asistenţă tehnică, de luptă împotriva varoozei, de raţionalizare a transhumanţei, de gestionare a repopulării şeptelului apicol comunitar şi de colaborare în cadrul programelor de cercetare în domeniul apiculturii şi al produselor apicole.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...