Back

Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 113/2004 de aplicare a principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi privind accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii Număr celex: 32004L0113

În vigoare de la 21.12.2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 2004/113/CE A CONSILIULUI
din 13 decembrie 2004
de aplicare a principiului egalităţii de tratament între femei
şi bărbaţi privind accesul la bunuri şi servicii şi
furnizarea de bunuri şi servicii

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 13 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European1,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European2,

având în vedere avizul Comitetul Regiunilor3,

___________

1 Avizul din 30 martie 2004 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

2 JO C 241, 28.9.2004, p. 44.

3 JO C 121, 30.4.2004, p. 27.

întrucât:

(1) În conformitate cu articolul 6 din Tratatul privind Uniunea Europeană, Uniunea se bazează pe principiile libertăţii, democraţiei, respectării drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale, precum şi al statului de drept, principii comune statelor membre, şi respectă drepturile fundamentale, astfel cum sunt garantate de Convenţia europeană de apărare a drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale şi astfel cum rezultă din tradiţiile constituţionale comune statelor membre, ca principii generale ale dreptului comunitar.

(2) Dreptul oricărei persoane la egalitate în faţa legii şi la protecţie împotriva discriminării constituie un drept universal recunoscut prin Declaraţia universală a drepturilor omului, prin Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor, prin Convenţia internaţională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, prin pactele Naţiunilor Unite privind drepturile civile şi politice şi drepturile economice, sociale şi culturale şi prin Convenţia europeană de apărare a drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale, semnate de toate statele membre.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...