Back

Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 82/2004 privind obligaţia transportatorilor de a comunica datele privind pasagerii Număr celex: 32004L0082

În vigoare de la 06.08.2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 2004/82/CE A CONSILIULUI
din 29 aprilie 2004
privind obligaţia transportatorilor de a comunica datele privind pasagerii

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 62 punctul 2 litera (a) şi articolul 63 punctul 3 litera (b),

având în vedere iniţiativa Regatului Spaniei1,

___________

1 JO C 82, 5.4.2003, p. 23.

întrucât:

(1) Pentru a combate în mod eficient imigraţia ilegală şi pentru a ameliora controalele la frontieră, este esenţial ca toate statele membre să adopte dispoziţii care să stabilească obligaţiile transportatorilor aerieni care transportă pasageri pe teritoriul statelor membre.

De asemenea, pentru atingerea acestui obiectiv cu o cât mai mare eficienţă, trebuie armonizate cât de mult posibil sancţiunile pecuniare prevăzute de statele membre în cazul nerespectării obligaţiilor care revin transportatorilor, ţinând seama de diferenţele între sistemele şi practicile juridice ale statelor membre.

(2) Consiliul European din 25 şi 26 martie 2004 a adoptat o declaraţie asupra combaterii terorismului, care subliniază nevoia de a accelera analiza măsurilor ce trebuie luate în acest scop şi de a face progrese în ceea ce priveşte propunerea de directivă a Consiliului privind obligaţia transportatorilor de a comunica datele privind persoanele transportate, în vederea ajungerii rapid la un acord cu privire la această măsură.

(3) Este important a evita inacţiunea Comunităţii în combaterea imigraţiei ilegale.

(4) De la 1 mai 2004, Consiliul nu mai poate hotărî la iniţiativa unui stat membru.

(5) Consiliul a epuizat toate posibilităţile de a obţine în termen avizul Parlamentului European.

(6) Ţinând seama de aceste circumstanţe excepţionale, directiva ar trebui adoptată în lipsa avizului Parlamentului European.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...