Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 52/2004 privind interoperabilitatea sistemelor de taxare rutieră electronică în cadrul Comunităţii (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32004L0052

În vigoare de la 30.04.2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 2004/52/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI
din 29 aprilie 2004
privind interoperabilitatea sistemelor de taxare rutieră electronică
în cadrul Comunităţii (Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 7 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European1,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor2,

hotărând în conformitate cu procedura stabilită la articolul 251 din tratat3,

întrucât:

(1) Prin rezoluţia din 17 iunie 1997 privind dezvoltarea telematicii în domeniul transportului rutier, în special în ceea ce priveşte încasarea electronică a taxelor (IET)4, Consiliul a solicitat Comisiei şi statelor membre să elaboreze o strategie care să asigure convergenţa sistemelor IET, în scopul atingerii unui nivel adecvat de interoperabilitate la nivel european. Comunicarea Comisiei cu privire la interoperabilitatea sistemelor de încasare electronică a taxelor în Europa a reprezentat prima etapă a acestei strategii.

(2) Majoritatea statelor membre care au instalat sisteme de încasare electronică a taxelor pentru finanţarea costurilor infrastructurii rutiere sau pentru încasarea taxelor de utilizare a reţelei de drumuri (ambele denumite în continuare "sisteme de taxare electronică") utilizează o tehnologie cu microunde cu rază scurtă de acţiune şi frecvenţe de aproximativ 5,8 GHz, însă aceste sisteme nu sunt încă compatibile în totalitate în prezent. Activitatea depusă de Comitetul European pentru Standardizare (CES) în domeniul tehnologiei cu microunde s-a soldat cu elaborarea, în ianuarie 2003, a unor standarde tehnice care vizează realizarea compatibilităţii sistemelor de taxare electronică cu microunde cu frecvenţa de 5,8 GHz, după adoptarea unor standarde tehnice preliminare în 1997. Cu toate acestea, aceste standarde preliminare nu reglementează toate sistemele de comunicaţii specializate cu rază scurtă de acţiune (DSRC) şi frecvenţa de 5,8 GHz date în exploatare pe teritoriul Comunităţii şi constau din două variante care nu sunt total compatibile. Ele se bazează pe modelul interconexiunii sistemelor deschise stabilit de

Organizaţia Internaţională pentru Standardizare pentru comunicarea între sistemele informatice.

(3) Cu toate acestea, producătorii de echipamente şi administratorii de infrastructuri au convenit, în cadrul Comunităţii, să realizeze produse interoperabile bazate pe sistemele DSRC cu frecvenţa de 5,8 GHz existente. Prin urmare, utilizatorii trebuie să poată avea la dispoziţie echipamente cu ajutorul cărora să poată comunica cu tehnologiile utilizabile numai în cadrul noilor sisteme de taxare electronică care urmează să fie introduse în Comunitate după 1 ianuarie 2007, în special tehnologia de localizare prin satelit, tehnologia comunicaţiilor mobile bazată pe standardul GSM-GPRS şi tehnologia cu microunde cu frecvenţa de 5,8 GHz.

(4) Este esenţială finalizarea cât mai rapidă a activităţii de standardizare, în scopul elaborării unor standarde tehnice care să asigure compatibilitatea tehnică între sistemele de taxare electronică bazate pe tehnologia cu microunde cu frecvenţa de 5,8 GHz şi pe tehnologiile de localizare prin satelit şi de comunicaţii mobile, astfel încât să se evite accentuarea fragmentării pieţei.

(5) Este necesar să se aibă în vedere utilizarea pe scară largă a sistemelor de taxare electronică în statele membre şi ţările învecinate, precum şi va deveni necesară existenţa unor sisteme interoperabile care să permită dezvoltarea viitoare a politicii de tarifare rutieră la nivel comunitar, precum şi evoluţiile tehnice viitoare.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...