Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 37/2004 privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă [a şasea directivă individuală în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE a Consiliului] Număr celex: 32004L0037

În vigoare de la 30.04.2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 2004/37/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI
din 29 aprilie 2004
privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate
de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de
muncă [a şasea directivă individuală în sensul articolului
16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE a Consiliului]
(versiune codificată) (Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 137 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European1,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută în articolul 251 din tratat2,

___________

1 JO C 368, 20.12.1999, p. 18.

2 Avizul Parlamentului European din 2 septembrie 2003 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 30 martie 2004.

întrucât:

(1) Directiva 90/394/CEE a Consiliului din 28 iunie 1990 privind protecţia lucrătorilor la locul de muncă împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni (a şasea directivă individuală în sensul art. 16 alin. (1) din Directiva 89/391/CEE)3 a fost modificată de mai multe ori şi în mod substanţial4. Pentru mai multă claritate şi raţionalitate, această directivă trebuie codificată.

___________

3 JO L 196, 26.7.1990, p. 1. Directivă modificată ultima dată de Directiva 1999/38/CE (JO L 138, 1.6.1999, p. 66).

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...