Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 23/2004 privind stabilirea standardelor de calitate şi securitate pentru donarea, obţinerea, controlul, prelucrarea, conservarea, stocarea şi distribuirea ţesuturilor şi a celulelor umane Număr celex: 32004L0023

În vigoare de la 07.04.2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 2004/23/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI
din 31 martie 2004
privind stabilirea standardelor de calitate şi securitate pentru
donarea, obţinerea, controlul, prelucrarea, conservarea, stocarea
şi distribuirea ţesuturilor şi a celulelor umane

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 152 alineatul (4) litera (a),

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European2,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat3,

___________

1 JO C 227 E, 24.9.2002, p. 505.

2 JO C 85, 8.4.2003, p. 44.

3 Avizul Parlamentului European din 10 aprilie 2003 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial), poziţia comună a Consiliului din 22 iulie 2003 (JO C 240 E, 7.10.2003, p. 3), poziţia Parlamentului European din 16 decembrie 2003 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi decizia Consiliului din 2 martie 2004.

întrucât:

(1) Transplantul de celule şi ţesuturi umane este un domeniu din medicină care înregistrează o creştere puternică, oferind posibilităţi importante de tratament al unor boli considerate incurabile până în prezent. Trebuie asigurată calitatea şi securitatea acestor substanţe, în special pentru a preveni transmiterea bolilor.

(2) Disponibilitatea ţesuturilor şi a celulelor umane folosite în scopuri terapeutice depinde de cetăţenii Comunităţii care sunt dispuşi să le doneze. Pentru a proteja sănătatea publică şi pentru a preveni transmiterea bolilor infecţioase prin ţesuturi şi celule, trebuie luate toate măsurile de securitate necesare la donarea, obţinerea, controlul, prelucrarea, conservarea, stocarea, distribuirea şi utilizarea acestora.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...