Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 134/2007 de înfiinţare a Consiliului European pentru Cercetare (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32007D0134

În vigoare de la 24.02.2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 2 februarie 2007
de înfiinţare a Consiliului European pentru Cercetare
(Text cu relevanţă pentru SEE)
(2007/134/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere de Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Decizia nr. 1982/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind cel de-al şaptelea program-cadru al Comunităţii Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologică şi activităţi cu caracter demonstrativ (2007-2013)(1), în special articolele 2 şi 3,

având în vedere Decizia 2006/972/CE a Consiliului din 19 decembrie 2006 privind programul specific: "Ideas" ("Idei")de punere în aplicare a celui de-al şaptelea program-cadru (2007-2013) al Comunităţii Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologică şi activităţi cu caracter demonstrativ(2), în special articolul 4 alineatele (2) şi (3),

întrucât:

(1) În cadrul celui de-al şaptelea program-cadru, programul specific "Idei" are drept obiectiv să sprijine cercetarea aflată la frontiera cunoaşterii, la întrepătrunderea tuturor domeniilor ştiinţifice, tehnologice şi academice, iniţiată şi desfăşurată de cercetători pe teme alese de aceştia.

(2) Decizia 2006/972/CE prevede înfiinţarea de către Comisie a unui Consiliu European pentru Cercetare (denumit în continuare "CEC"), care să reprezinte instrumentul principal de punere în aplicare a programului specific "Idei".

(3) În conformitate cu articolul 4 alineatul (3) din Decizia 2006/972/CE, CEC este format dintr-un consiliu ştiinţific independent (denumit în continuare "Consiliul ştiinţific"), beneficiind de susţinerea unei structuri destinate punerii în aplicare a programului specific menţionat.

(4) Consiliul ştiinţific este compus din oameni de ştiinţă, ingineri şi savanţi de cel mai înalt renume, numiţi de Comisie şi acţionând în nume propriu, independent de orice influenţă externă. Consiliul ştiinţific acţionează conform mandatului care i-a fost atribuit prin articolul 5 din Decizia 2006/972/CE şi în mod exclusiv în interesul realizării obiectivelor ştiinţifice, tehnologice şi academice ale programului specific "Idei".

(5) Consiliul ştiinţific alege în mod independent un secretar general care acţionează sub autoritatea sa. Inter alia, secretarul general oferă asistenţă Consiliului ştiinţific în ceea ce priveşte asigurarea unei relaţii eficiente cu Comisia şi cu structura destinată punerii în aplicare a programului specific, precum şi în ceea ce priveşte monitorizarea punerii în aplicare eficace a strategiei şi a poziţiilor Consiliului ştiinţific de către această structură auxiliară.

(6) Consiliul ştiinţific lucrează în conformitate cu principii de excelenţă ştiinţifică, eficienţă şi transparenţă. Comisia acţionează ca garant al autonomiei şi integrităţii Consiliului ştiinţific şi asigură funcţionarea corespunzătoare a acestuia.

(7) Sunt stabilite reglementări privind divulgarea de informaţii de către membrii Consiliului ştiinţific, fără a aduce atingere normelor privind securitatea anexate la Regulamentul de procedură al Comisiei prin Decizia 2001/844/CE, CECO, Euratom(3).

(8) Datele personale referitoare la membrii Consiliului ştiinţific sunt prelucrate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind prelucrarea datelor personale de către instituţiile şi organismele comunitare şi libera circulaţie a acestui tip de date(4).

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...