Back

Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 168/2007 privind înfiinţarea Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene Număr celex: 32007R0168

În vigoare de la 22.02.2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) NR. 168/2007 AL CONSILIULUI
din 15 februarie 2007
privind înfiinţarea Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale
a Uniunii Europene

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 308,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social(1),

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor,

întrucât:

(1) Uniunea Europeană este întemeiată pe principiile libertăţii, democraţiei, respectării drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, precum şi a statului de drept, care sunt valori comune tuturor statelor membre.

(2) Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene(2), având în vedere statutul şi domeniul său de aplicare, împreună cu explicaţiile însoţitoare, reflectă drepturile, aşa cum rezultă acestea în special din tradiţiile constituţionale şi din obligaţiile internaţionale comune statelor membre, din Tratatul privind Uniunea Europeană, din tratatele comunitare, din Convenţia europeană privind apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, din cartele sociale adoptate de către Comunitate şi de către Consiliul Europei, precum şi din jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului.

(3) Comunitatea şi statele membre trebuie să respecte drepturile fundamentale în punerea în aplicare a legislaţiei comunitare.

(4) Respectul deplin pentru drepturile fundamentale se bazează pe o cunoaştere mai aprofundată şi pe creşterea sensibilizării cu privire la chestiunile legate de drepturile fundamentale în Uniune. La atingerea acestui obiectiv poate contribui înfiinţarea unei agenţii comunitare a cărei însărcinare să fie aceea de a furniza informaţii şi date cu privire la chestiunile ce ţin de drepturile fundamentale. De asemenea, dezvoltarea unor instituţii eficiente pentru protecţia şi promovarea drepturilor omului reprezintă o valoare comună a societăţilor internaţionale şi europene, după cum exprimă Recomandarea nr. R (97) 14 a Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei din 30 septembrie 1997.

(5) Reprezentanţii statelor membre, reuniţi în cadrul Consiliului European din 13 decembrie 2003, au convenit să dezvolte Observatorul European al Fenomenelor Rasiste şi Xenofobe existent, care a fost înfiinţat prin Regulamentul (CE) nr. 1035/97 al Consiliului(3), şi să extindă mandatul acestuia, pentru a-l transforma într-o agenţie a drepturilor omului. De asemenea aceştia au decis, cu aceeaşi ocazie, ca sediul agenţiei să rămână la Viena.

___________

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...