Back

Parlamentul României

Legea nr. 60/2000 privind dreptul absolvenţilor învăţământului superior particular de a susţine examenul de finalizare a studiilor la instituţii de învăţământ superior de stat acreditate

În vigoare de la 26.04.2000

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

Prevederile Legii nr. 71/1995 şi ale Legii nr. 64/1997 se aplică absolvenţilor învăţământului superior particular care au fost înmatriculaţi în anul I de studii în anii 1990-1996 la specializări neautorizate să funcţioneze provizoriu la data înscrierii la examenul de selecţie.

Art. 2. -

Sunt exceptaţi de la prevederile art. 1 şi se pot prezenta la examenul de licenţă sau de absolvire, fără a susţine examenul de selecţie, absolvenţii care au început studiile la specializările autorizate să funcţioneze provizoriu, dar cărora ulterior li s-a retras această autorizare sau care au intrat în lichidare, precum şi cei care au început studiile la specializări neautorizate, dar care sunt autorizate să funcţioneze provizoriu la data susţinerii examenului de licenţă sau de absolvire.

Art. 3. -

Pentru absolvenţii prevăzuţi la art. 1 şi 2 examenul de selecţie, examenul de licenţă sau de absolvire se organizează în instituţii de învăţământ superior de stat, care au acreditate specializările respective sau specializări înrudite din acelaşi profil.

Art. 4. -

Examenele prevăzute la art. 1 şi 3 se pot susţine la instituţii de învăţământ superior acreditate, stabilite de Ministerul Educaţiei Naţionale, în oricare dintre sesiunile programate, cu acoperirea cheltuielilor de examen hotărâte de senatul universitar.

Art. 5. -

Dispoziţiile din Legea nr. 71/1995 privind dreptul absolvenţilor învăţământului particular liceal, postliceal şi superior de a susţine examenul de finalizare a studiilor la unităţi şi instituţii similare din învăţământul de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 6 iulie 1995, şi din Legea nr. 64/1997 privind dreptul absolvenţilor învăţământului particular liceal, postliceal şi superior de a susţine examenul de finalizare a studiilor la unităţile şi instituţiile din învăţământul de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 73 din 23 aprilie 1997, contrare prezentei legi, se abrogă.

Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 13 martie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 14 martie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
MIRON TUDOR MITREA

Bucureşti, 24 aprilie 2000.

Nr. 60.

se încarcă...