Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 116/2007 privind rezervarea seriei naţionale de numere care încep cu "116" ca numere armonizate pentru servicii armonizate cu caracter social [notificată cu numărul C(2007) 249] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32007D0116

În vigoare de la 17.02.2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 15 februarie 2007
privind rezervarea seriei naţionale de numere care încep cu "116"
ca numere armonizate pentru servicii armonizate cu caracter social
[notificată cu numărul C(2007) 249]
(Text cu relevanţă pentru SEE)
(2007/116/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 martie 2002 privind un cadru de reglementare comun pentru reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice ("directiva-cadru")(1), în special articolul 10 alineatul (4),

întrucât:

(1) Se doreşte ca cetăţenii statelor membre, inclusiv călătorii şi utilizatorii cu dizabilităţi, să poată avea acces la anumite servicii cu caracter social apelând aceleaşi numere uşor de recunoscut în toate statele membre. În prezent, în statele membre se utilizează diferite sisteme de numerotare şi apelare, dar nu există niciun sistem comun de numerotare care să rezerve numere de telefon identice pentru astfel de servicii în Comunitate. Prin urmare, este necesară adoptarea unei măsuri comunitare în acest sens.

(2) Armonizarea resurselor de numerotare este necesară pentru ca utilizatorii finali să aibă acces la aceste servicii furnizate în diferite state membre apelând acelaşi număr. Combinaţia "acelaşi număr - acelaşi serviciu" va asigura faptul că un anumit serviciu va fi întotdeauna asociat cu un număr specific pentru întreaga Comunitate, indiferent de statul membru în care este furnizat. Astfel, serviciul respectiv va avea o identitate paneuropeană în beneficiul cetăţeanului european, care va şti că, formând acelaşi număr, va avea acces la acelaşi tip de serviciu în diferite state membre. Această măsură va încuraja dezvoltarea serviciilor paneuropene.

(3) Pentru a reflecta funcţia socială a serviciilor respective, numerele armonizate ar trebui să fie numere de apel gratuit, fără ca acest lucru să însemne că operatorii sunt obligaţi să suporte costul apelurilor către numerele care încep cu 116. Prin urmare, gratuitatea numerelor este o componentă esenţială a armonizării în curs de desfăşurare.

(4) Este necesar să se prevadă condiţii strâns legate de controlul naturii serviciului furnizat, pentru a se garanta că numerele armonizate sunt utilizate pentru furnizarea tipului de serviciu reglementat prin prezenta decizie.

(5) Poate fi necesar ca dreptul de utilizare a unui anumit număr armonizat să facă obiectul unor condiţii specifice, solicitându-se, de exemplu, ca serviciul corespunzător numărului să fie furnizat 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână.

(6) În conformitate cu directiva-cadru, autorităţile naţionale de reglementare sunt responsabile de gestionarea planurilor naţionale de numerotare şi de controlul alocării resurselor naţionale de numerotare către anumite întreprinderi. În conformitate cu articolul 6 şi articolul 10 din Directiva 2002/20/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 martie 2002 privind autorizarea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii elec tronice ("directiva privind autorizarea")(2), utilizarea numerelor poate face obiectul anumitor condiţii, iar nerespectarea condiţiilor respective poate atrage după sine aplicarea anumitor sancţiuni.

(7) Lista numerelor specifice din seria de numere care încep cu "116" ar trebui să fie actualizată în mod regulat, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 22 alineatul (3) din directiva-cadru. Statele membre ar trebui să facă publică existenţa acestor numere într-un mod accesibil tuturor părţilor interesate, de exemplu prin intermediul site-urilor de internet.

(8) Comisia va lua în considerare posibilitatea unei revizuiri sau adaptări ulterioare a prezentei decizii în urma experienţei dobândite, pe baza rapoartelor înaintate Comisiei de statele membre, examinând în special dacă un anumit serviciu pentru care a fost rezervat un număr s-a dezvoltat la nivel paneuropean.

(9) Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului pentru comunicaţii,

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...