Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 98/2007 privind utilizarea armonizată a spectrului radio pentru benzile de frecvenţă de 2 GHz în vederea punerii în aplicare a sistemelor care furnizează servicii mobile prin satelit [notificată cu numărul C(2007) 409] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32007D0098

În vigoare de la 15.02.2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 14 februarie 2007
privind utilizarea armonizată a spectrului radio pentru benzile de
frecvenţă de 2 GHz în vederea punerii în aplicare a sistemelor
care furnizează servicii mobile prin satelit
[notificată cu numărul C(2007) 409]
(Text cu relevanţă pentru SEE)
(2007/98/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Decizia nr. 676/2002/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 martie 2002 privind cadrul de reglementare pentru politica de gestionare a spectrului de frecvenţe radio în Comunitatea Europeană (Decizia privind spectrul de frecvenţe radio)(1), în special articolul 4 alineatul (3),

întrucât:

(1) Utilizarea eficientă şi coerentă a spectrului radio este esenţială în vederea dezvoltării serviciilor de comunicare electronică şi poate contribui la stimularea creşterii, competitivităţii şi creării de locuri de muncă în Comunitatea Europeană; accesul la spectru trebuie facilitat în vederea ameliorării eficienţei, promovării inovării, precum şi acordării unei mai mari flexibilităţi utilizatorilor şi a mai multor opţiuni consumatorilor, ţinând cont concomitent de obiectivele de interes comun(2).

___________

(1) JO L 108, 24.4.2002, p. 1.

(2) Concluziile 15530/04 şi 15533/04 ale Consiliului din 3.12.2004.

(2) Comisia promovează sisteme de comunicaţii noi şi inovatoare, care utilizează orice tip de platformă tehnică şi sunt capabile de a furniza servicii statelor membre, regiunilor şi la nivel paneuropean.

(3) În acest context, sistemele capabile de a furniza servicii mobile prin satelit (SMS) sunt considerate ca fiind o platformă alternativă inovatoare capabilă de a furniza diferite tipuri de servicii de telecomunicaţii şi de emitere/multiemitere la nivel paneuropean, indiferent de locaţia consumatorilor finali, cum ar fi accesul la internet/intranet de mare viteză, multimedia mobilă şi protecţie civilă şi asistenţă în caz de catastrofe naturale. Aceste servicii ar putea îmbunătăţi acoperirea zonelor rurale ale Comunităţii, reducând astfel diferenţele digitale la nivel geografic. Introducerea noilor sisteme de furnizare de SMS ar putea contribui la dezvoltarea pieţei interne şi la creşterea concurenţei, prin creşterea ofertei şi a disponibilităţii serviciilor paneuropene şi a conectivităţii "end-to-end", precum şi prin încurajarea investiţiilor eficiente.

(4) Sistemele capabile de a furniza SMS-uri ar trebui să cuprindă cel puţin una sau mai multe staţii spaţiale care ar putea cuprinde componente terestre complementare ("complementary ground components" - CGC), cum ar fi staţii utilizate în locaţii fixe în scopul de a îmbunătăţi disponibilitatea serviciilor mobile prin satelit în zonele unde comunicaţiile cu una sau mai multe staţii spaţiale nu pot fi garantate la calitatea solicitată.

(5) Spectrul radio este disponibil şi conceput pentru a fi utilizat pentru SMS-uri pe benzile de frecvenţă 1980-2010 MHz şi 2170-2200 MHz (benzi de 2 GHz), în conformitate cu deciziile luate de Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor (ITU) - WARC-92.

(6) Este necesară o utilizare armonizată şi eficientă a benzilor de 2 GHz pentru sistemele furnizoare de SMS-uri la nivel regional şi paneuropean, având în vedere mai ales amploarea semnalului satelitului, care este, prin natura sa, transfrontalier.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...