Back

Comisia Comunităţilor Europene

Regulamentul nr. 109/2007 privind autorizarea monensin sodic (Coxidin) ca aditiv pentru hrana animalelor (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32007R0109

În vigoare de la 06.02.2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) NR. 109/2007 AL COMISIEI
din 5 februarie 2007
privind autorizarea monensin sodic (Coxidin) ca aditiv
pentru hrana animalelor
(Text cu relevanţă pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii pentru hrana animalelor(1), în special articolul 9 alineatul (2),

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 prevede autorizarea utilizării aditivilor în hrana animalelor, criteriile şi procedurile de acordare a unei astfel de autorizaţii.

(2) O cerere de autorizaţie a preparatului menţionat în anexa la prezentul regulament a fost introdusă în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. Această cerere a fost însoţită de informaţii şi documente solicitate conform prevederilor articolului 7 alineatul (3) din regulamentul menţionat.

(3) Cererea se referă la autorizarea substanţei monensin sodic (Coxidin) ca aditiv în hrana puilor pentru îngrăşat şi curcanilor, urmând a fi clasificată în categoria aditivilor "coccidiostatici şi histomonostatici".

(4) Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară (denumită în continuare "Autoritatea") concluzionează în avizul său din 20 octombrie 2005 că monensin sodic (Coxidin) nu are un efect nociv asupra sănătăţii animale, a sănătăţii oamenilor sau asupra mediului (2). Autoritatea a estimat de asemenea că monensin sodic (Coxidin) nu prezintă nici un alt risc care ar putea să excludă autorizarea, în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. În conformitate cu acest aviz, produsul poate fi utilizat cu eficienţă în prevenirea coccidiozei. În cadrul elaborării avizului său, Autoritatea a verificat de asemenea raportul asupra metodei de analiză al acelui aditiv în alimentaţia animală, prezentat de către laboratorul comunitar de referinţă înfiinţat prin Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. Autoritatea a concluzionat că a fost necesară stabilirea limitelor maxime ale reziduurilor (LMR-uri). Cu toate acestea, ea nu a putut propune LMR-uri din moment ce solicitantul nu a furnizat datele cerute. După primirea respectivelor date, Autoritatea a adoptat la 21 noiembrie 2006 un aviz în cadrul căruia a propus LMR-uri provizorii (3). Poate fi necesară reexaminarea LMR-urilor stabilite în anexa prezentului regulament în lumina rezultatelor unei viitoare evaluări a substanţelor active vizate de Agenţia europeană de evaluare a produselor medicamentoase.

(5) Evaluarea preparatului demonstrează satisfacerea condiţiilor de autorizare, prevăzute în articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. În consecinţă, folosirea respectivului preparat trebuie autorizată, conform anexei la prezentul regulament.

(6) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt în conformitate cu avizul Comitetului permanent pentru lanţul alimentar şi sănătate animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

___________

(1) JO L 268, 18.10.2003, p. 29. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 378/2005 al Comisiei (JO L 59, 5.3.2005, p. 8).

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...