Back

Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Decizia nr. 47/2007 de stabilire a măsurilor necesare pentru vărsarea capitalului Băncii Centrale Europene de către băncile centrale naţionale neparticipante (BCE/2006/26) (2007/47/CE) Număr celex: 32006D0026

În vigoare de la 31.01.2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA BĂNCII CENTRALE EUROPENE
din 18 decembrie 2006
de stabilire a măsurilor necesare pentru vărsarea capitalului Băncii
Centrale Europene de către băncile centrale naţionale neparticipante
(BCE/2006/26)
(2007/47/CE)

CONSILIUL GENERAL AL BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene, în special articolul 48,

întrucât:

(1) Decizia BCE/2004/10 din 23 aprilie 2004 de stabilire a măsurilor necesare pentru vărsarea capitalului Băncii Centrale Europene de către băncile centrale naţionale neparticipante(1), stabileşte cota procentuală din subscrierile la capitalul Băncii Centrale Europene (BCE) pe care băncile centrale naţionale (BCN) ale statelor membre care nu au adoptat moneda euro la 1 mai 2004 aveau obligaţia să o verse la 1 mai 2004 cu titlu de contribuţie la costurile operaţionale ale BCE.

(2) În vederea aderării Bulgariei şi a României la Uniunea Europeană şi a intrării respectivelor BCN în Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC) la 1 ianuarie 2007, Decizia BCE/2006/21 din 15 decembrie 2006 privind cotele procentuale ale băncilor centrale naţionale în grila de repartiţie pentru subscrierea la capitalul Băncii Centrale Europene(2) stabileşte de la 1 ianuarie 2007 noile ponderi atribuite fiecărei bănci centrale naţionale care va fi membră a SEBC la 1 ianuarie 2007 în grila de repartiţie pentru capitalul majorat al BCE (denumite în continuare "ponderi în grila de repartiţie pentru capital" şi, respectiv, "grila de repartiţie pentru capital").

(3) Începând cu 1 ianuarie 2007 capitalul subscris al BCE este de 5 760 652 402,58 EUR.

(4) Grila extinsă de repartiţie pentru capital impune adoptarea unei noi decizii BCE de abrogare, începând cu 1 ianuarie 2007, a Deciziei BCE/2004/10 şi de stabilire a cotei procentuale din capitalul subscris al BCE pe care BCN ale statelor membre care nu adoptă moneda euro la 1 ianuarie 2007 (denumite în continuare "BCN neparticipante") au obligaţia să o verse de la 1 ianuarie 2007.

(5) Având în vedere articolul 3.5 şi articolul 6.6 din Regulamentul intern al Consiliului general al Băncii Centrale Europene, guvernatorii Bulgarian National Bank şi Băncii Naţionale a României au avut ocazia să formuleze observaţii cu privire la prezenta decizie înaintea adoptării acesteia,

DECIDE:

___________

(1) JO L 205, 9.6.2004, p. 19.

(2) A se vedea pagina 1 din prezentul Jurnal Oficial.

Articolul 1 Valoarea şi forma capitalului vărsat

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...