Back

Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Decizia nr. 44/2007 de stabilire a termenilor şi a condiţiilor privind transferurile cotelor din capitalul Băncii Centrale Europene între băncile centrale naţionale şi ajustarea capitalului vărsat (BCE/2006/23) (2007/44/CE) Număr celex: 32006D0023(01)

În vigoare de la 31.01.2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene, în special articolul 28.5,

întrucât:

(1) Ajustarea ponderilor atribuite băncilor centrale naţionale (BCN) în grila extinsă de repartiţie pentru subscrierea la capitalul Băncii Centrale Europene (BCE) (denumite în continuare "ponderile în grila de repartiţie pentru capital" şi, respectiv, "grila de repartiţie pentru capital"), astfel cum sunt prevăzute în Decizia BCE/2006/21 din 15 decembrie 2006 privind cotele procentuale ale băncilor centrale naţionale în grila de repartiţie pentru subscrierea la capitalul Băncii Centrale Europene(1) impune Consiliului guvernatorilor să stabilească termenii şi condiţiile privind transferurile cotelor din capital între BCN care sunt membre ale Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC) la 31 decembrie 2006 pentru a asigura că distribuirea acestor cote corespunde ajustărilor efectuate. În consecinţă, este necesară adoptarea unei noi decizii BCE care să abroge începând cu 1 ianuarie 2007 Decizia BCE/2004/7 din 22 aprilie 2004 de stabilire a termenilor şi a condiţiilor privind transferurile cotelor din capitalul Băncii Centrale Europene între băncile centrale naţionale şi ajustarea capitalului vărsat(2).

(2) Bulgarian National Bank şi Banca Naţională a României nu vor intra în SEBC înainte de 1 ianuarie 2007, ceea ce înseamnă că transferurile cotelor din capital în temeiul articolului 28.5 din statut nu li se vor aplica cu această ocazie.

(3) Decizia BCE/2006/22 din 15 decembrie 2006 de stabilire a măsurilor necesare pentru vărsarea capitalului Băncii Centrale Europene de către băncile centrale naţionale participante(3) stabileşte modalitatea şi măsura în care BCN ale statelor membre care au adoptat moneda euro (denumite în continuare "BCN participante") sunt supuse obligaţiei de a vărsa capitalul BCE având în vedere grila extinsă de repartiţie pentru capital. Decizia BCE/2006/26 din 18 decembrie 2006 de stabilire a măsurilor necesare pentru vărsarea capitalului Băncii Centrale Europene de către băncile centrale naţionale neparticipante(4) stabileşte cota procentuală pe care BCN ale statelor membre care nu adoptă moneda euro la 1 ianuarie 2007 (denumite în continuare "BCN neparticipante") sunt obligate să o verse la 1 ianuarie 2007 având în vedere grila extinsă de repartiţie pentru capital.

(4) BCN participante, cu excepţia Banka Slovenije, au vărsat deja cotele din capitalul subscris al BCE în temeiul Deciziei BCE/2004/6 din 22 aprilie 2004 de stabilire a măsurilor necesare pentru vărsarea capitalului Băncii Centrale Europene de către băncile centrale naţionale participante(5). Ţinând cont de aceasta, articolul 2 alineatul (1) din Decizia BCE/2006/22 prevede că o BCN participantă trebuie fie să transfere o sumă suplimentară către BCE, fie să primească înapoi o anumită sumă din partea BCE, după caz, astfel încât să se ajungă la sumele indicate în tabelul din articolul 1 din Decizia BCE/2006/22.

(5) În plus, articolul 2 alineatul (1) şi articolul 2 alineatul (2) din Decizia BCE/2006/30 din 30 decembrie 2006 privind vărsarea capitalului, transferul activelor din rezervele valutare şi contribuţia la rezervele şi provizioanele Băncii Centrale Europene din partea Banka Slovenije(6) prevăd că Banka Slovenije, care va fi o BCN participantă de la 1 ianuarie 2007, este supusă obligaţiei de a vărsa cota restantă din subscrierea sa la capitalul BCE, pentru a ajunge la suma indicată în dreptul numelui său în tabelul din articolul 1 din Decizia BCE/2006/22, ţinând cont de grila extinsă de repartiţie pentru capital.

(6) De asemenea, BCN neparticipante, cu excepţia Bulgarian National Bank şi a Băncii Naţionale a României, au vărsat deja cotele din capitalul subscris al BCE, în temeiul Deciziei BCE/2004/10 din 23 aprilie 2004 de stabilire a măsurilor necesare pentru vărsarea capitalului Băncii Centrale Europene de către băncile centrale naţionale neparticipante(7). Ţinând cont de aceasta, articolul 2 alineatul (1) din Decizia BCE/2006/26 prevede că fiecare dintre acestea trebuie fie să transfere o sumă suplimentară către BCE, fie să primească înapoi o anumită sumă din partea BCE, după caz, astfel încât să se ajungă la sumele indicate în tabelul din articolul 1 din Decizia BCE/2006/26. Articolul 2 alineatul (2) din Decizia BCE/2006/26 prevede că Bulgarian National Bank şi Banca Naţională a României trebuie să transfere către BCE sumele indicate în dreptul numelor lor în tabelul din articolul 1 din aceeaşi decizie,

DECIDE:

(1) A se vedea pagina 1 din prezentul Jurnal Oficial.

(2) JO L 205, 9.6.2004, p. 9.

(3) A se vedea pagina 3 din prezentul Jurnal Oficial.

(4) A se vedea pagina 15 din prezentul Jurnal Oficial.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...