Back

Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Decizia nr. 43/2007 de stabilire a măsurilor necesare pentru vărsarea capitalului Băncii Centrale Europene de către băncile centrale naţionale participante (BCE/2006/22) Număr celex: 32006D0022(01)

În vigoare de la 31.01.2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA BĂNCII CENTRALE EUROPENE
din 15 decembrie 2006
de stabilire a măsurilor necesare pentru vărsarea capitalului Băncii
Centrale Europene de către băncile centrale naţionale participante
(BCE/2006/22)
(2007/43/CE)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene, în special articolul 28.3,

întrucât:

(1) Decizia BCE/2004/6 din 22 aprilie 2004 de stabilire a măsurilor necesare pentru vărsarea capitalului Băncii Centrale Europene de către băncile centrale naţionale participante(1) a stabilit modalitatea şi măsura în care băncile centrale naţionale (BCN) ale statelor membre care au adoptat moneda euro (denumite în continuare BCN participante) erau supuse obligaţiei de vărsare a capitalului Băncii Centrale Europene (BCE) la 1 mai 2004.

(2) În vederea aderării Bulgariei şi a României la Uniunea Europeană şi a intrării respectivelor BCN în SEBC la 1 ianuarie 2007, Decizia BCE/2006/21 din 15 decembrie 2006 privind cotele procentuale ale băncilor centrale naţionale în grila de repartiţie pentru subscrierea la capitalul Băncii Centrale Europene(2) stabileşte de la 1 ianuarie 2007 noile ponderi atribuite fiecărei BCN care va fi membră a SEBC la 1 ianuarie 2007 în grila de repartiţie pentru subscrierea la capitalul majorat al BCE (denumite în continuare "ponderi în grila de repartiţie pentru capital" şi, respectiv, "grila de repartiţie pentru capital").

(3) De la 1 ianuarie 2007 capitalul subscris al BCE este de 5 760 652 402,58 EUR.

(4) Grila extinsă de repartiţie pentru capital impune adoptarea unei noi decizii BCE de abrogare, începând cu 1 ianuarie 2007, a Deciziei BCE/2004/6 şi de stabilire a modalităţii şi a măsurii în care BCN participante sunt supuse obligaţiei de vărsare a capitalului BCE începând cu 1 ianuarie 2007.

(5) În temeiul articolului 1 din Decizia 2006/495/CE a Consiliului din 11 iulie 2006, în conformitate cu articolul 122 alineatul (2) din tratat privind adoptarea de către Slovenia a monedei unice la 1 ianuarie 2007(3), derogarea în favoarea Sloveniei prevăzută la articolul 4 din Actul de aderare din 2003(4) se abrogă începând cu 1 ianuarie 2007.

(6) În conformitate cu Decizia BCE/2006/30 din 30 decembrie 2006 privind vărsarea capitalului, transferul activelor din rezervele valutare şi contribuţia la rezervele şi provizioanele Băncii Centrale Europene din partea Banka Slovenije(5), Banka Slovenije este supusă obligaţiei de a vărsa cota restantă din subscrierea sa la capitalul BCE începând cu 1 ianuarie 2007, luând în considerare grila extinsă de repartiţie pentru capital,

DECIDE:

___________

(1) JO L 205, 9.6.2004, p. 7.

(2) A se vedea pagina 1 din prezentul Jurnal Oficial.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...