Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 50/2007 prin care România este autorizată să aplice o cotă redusă a TVA anumitor servicii care folosesc intensiv forţa de muncă, menţionate la articolul 106 din Directiva 2006/112/CE Număr celex: 32007D0050

În vigoare de la 31.01.2007 până la 31.12.2010

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA CONSILIULUI
din 30 ianuarie 2007
prin care România este autorizată să aplice o cotă redusă a TVA
anumitor servicii care folosesc intensiv forţa de muncă, menţionate
la articolul 106 din Directiva 2006/112/CE (2007/50/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Tratatul de aderare din 2005(1), în special articolul 4 alineatul (3),

având în vedere Actul de aderare din 2005(2), în special articolul 55,

având în vedere Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată(3), în special articolul 106,

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1) Consiliul poate să autorizeze statele membre să aplice o cotă redusă a TVA anumitor servicii care folosesc intensiv forţa de muncă, servicii care trebuie atât să îndeplinească condiţiile prevăzute de Directiva 2006/112/CE, cât şi să figureze în anexa IV la directiva respectivă.

(2) Prin Directiva 2006/112/CE a fost extinsă perioada de aplicare a cotelor reduse a TVA până la 31 decembrie 2010. Aceasta permite statelor membre care doresc să beneficieze pentru prima dată de opţiunea prevăzută de această taxă, precum şi celor care doresc să modifice lista serviciilor cărora le-au aplicat în trecut dispoziţia respectivă să prezinte Comisiei o cerere în acest sens.

(3) Aceasta are menirea de a oferi tuturor statelor membre posibilitatea de a participa în aceleaşi condiţii la aplicarea experimentală a cotelor reduse anumitor servicii care folosesc intensiv forţa de muncă. Prin urmare, este oportun să se acorde statelor aderente, de la aderarea lor la Uniunea Europeană, aceeaşi posibilitate de a aplica o cotă redusă a TVA anumitor servicii care folosesc intensiv forţa de muncă.

(4) Prin adresa din 31 martie 2006, România a prezentat o cerere de aplicare a unei cote reduse a TVA anumitor servicii care folosesc intensiv forţa de muncă, ce fac obiectul respectivei aplicări experimentale.

(5) Pentru a garanta egalitatea între statele membre, prezenta decizie ar trebui să se aplice de la data intrării în vigoare a Tratatului de aderare a Bulgariei şi a României.

(6) Prezenta decizie nu va avea nici un impact asupra resurselor proprii ale Comunităţilor europene atrase din TVA,

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...