Back

Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Decizia nr. 42/2006 privind cotele procentuale ale băncilor centrale naţionale în grila de repartiţie pentru subscrierea la capitalul Băncii Centrale Europene (BCE/2006/21) (2007/42/CE) Număr celex: 32006D0021

În vigoare de la 31.01.2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA BĂNCII CENTRALE EUROPENE
din 15 decembrie 2006
privind cotele procentuale ale băncilor centrale naţionale în grila de
repartiţie pentru subscrierea la capitalul Băncii Centrale Europene
(BCE/2006/21)
(2007/42/CE)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene, în special articolul 29.4 şi articolul 49.3,

având în vedere contribuţia adusă de Consiliul general al Băncii Centrale Europene (BCE) în conformitate cu articolul 47.2 a patra liniuţă din statut,

întrucât:

(1) Decizia BCE/2004/5 din 22 aprilie 2004 privind cotele procentuale ale băncilor centrale naţionale în grila de repartiţie pentru subscrierea la capitalul Băncii Centrale Europene(1) a stabilit, de la 1 mai 2004, ponderile atribuite băncilor centrale naţionale (BCN) care erau membre ale Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC) la 1 mai 2004 în grila de repartiţie pentru subscrierea la capitalul BCE (denumite în continuare "ponderi în grila de repartiţie pentru capital" şi, respectiv, "grila de repartiţie pentru capital").

(2) În vederea aderării Bulgariei şi a României la Uniunea Europeană şi a intrării respectivelor BCN în SEBC la 1 ianuarie 2007, capitalul subscris al BCE se majorează automat în conformitate cu articolul 49.3 din statut. Această majorare de capital impune calcularea ponderii în grila de repartiţie pentru capital corespunzătoare fiecărei BCN care va deveni membru al SEBC la 1 ianuarie 2007, prin analogie cu articolul 29.1 şi în conformitate cu articolul 29.2 din statut. Grila extinsă de repartiţie pentru capitalul BCE şi ponderea în grila de repartiţie pentru capital a fiecărei BCN se aplică începând cu 1 ianuarie 2007. Pentru aceste motive, Decizia BCE/2004/5 trebuie abrogată şi înlocuită cu o nouă decizie care să reflecte poziţia actualizată.

(3) În conformitate cu Decizia 2003/517/CE a Consiliului din 15 iulie 2003 privind datele statistice ce vor fi utilizate la ajustarea grilei de repartiţie pentru subscrierea la capitalul Băncii Centrale Europene(2), Comisia Europeană a furnizat BCE datele statistice care trebuie utilizate pentru determinarea grilei extinse de repartiţie pentru capital.

(4) Având în vedere articolele 3.5 şi 6.6 din Regulamentul intern al Consiliului general al Băncii Centrale Europene şi având în vedere contribuţia Consiliului general la această decizie, guvernatorii Bulgarian National Bank şi Băncii Naţionale a României au avut ocazia să formuleze observaţii cu privire la prezenta decizie înaintea adoptării acesteia,

DECIDE:

___________

(1) JO L 205, 9.6.2004, p. 5.

(2) JO L 181, 19.7.2003, p. 43.

Articolul 1 Rotunjire

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...