Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 39/2007 privind aderarea Bulgariei şi a României la Convenţia cu privire la asistenţa reciprocă şi cooperarea între administraţiile vamale, încheiată la 18 decembrie 1997 în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană Număr celex: 32008D0039

În vigoare de la 24.01.2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA CONSILIULUI
din 6 decembrie 2007
privind aderarea Bulgariei şi a României la Convenţia cu privire
la asistenţa reciprocă şi cooperarea între administraţiile vamale,
încheiată la 18 decembrie 1997 în temeiul articolului K.3 din
Tratatul privind Uniunea Europeană
(2008/39/JAI)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană,

având în vedere Tratatul de aderare a Republicii Bulgaria şi a României,

având în vedere Actul de aderare a Bulgariei şi a României (denumit în continuare "Actul de aderare"), în special articolul 3 alineatul (4),

având în vedere recomandarea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European(1),

întrucât:

(1) Convenţia cu privire la asistenţa reciprocă şi cooperarea între administraţiile vamale(2), încheiată în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană (denumită în continuare "convenţia") a fost semnată la Bruxelles la 18 decembrie 1997 şi va intra în vigoare în termen de 90 de zile de la notificarea din partea statului care, fiind membru al Uniunii Europene în momentul adoptării de către Consiliu a actului de încheiere a convenţiei, va fi ultimul care va îndeplini această formalitate.

(2) În conformitate cu articolul 32 alineatul (4) din convenţie, până la intrarea în vigoare a convenţiei, fiecare stat membru poate, cu ocazia notificării menţionate la articolul 32 alineatul (2) din convenţie, sau la oricare alt moment ulterior, să declare că această convenţie îi este aplicabilă în raporturile sale cu statele membre care au făcut aceeaşi declaraţie.

(3) Ca urmare a aderării la Uniunea Europeană, Republica Cehă, Estonia, Cipru, Letonia, Lituania, Ungaria, Polonia, Slovenia şi Slovacia şi-au depus instrumentele de aderare la convenţie.

(4) Articolul 3 alineatul (3) din Actul de aderare prevede că Bulgaria şi România aderă la convenţiile şi protocoalele încheiate între statele membre şi enumerate în anexa I la Actul de aderare, care include, printre altele, Convenţia cu privire la asistenţa reciprocă şi cooperarea între administraţiile vamale. Aceste convenţii şi protocoale intră în vigoare pentru Bulgaria şi România la o dată stabilită de Consiliu.

(5) În conformitate cu articolul 3 alineatul (4) din Actul de aderare, Consiliul urmează să efectueze toate modificările necesare ca urmare a aderării la aceste convenţii şi protocoale,

DECIDE:

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...