Back

Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 86/2001 de completare a statutului societăţii europene în ceea ce priveşte implicarea lucrătorilor Număr celex: 32001L0086

În vigoare de la 10.11.2001

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 2001/86/CE A CONSILIULUI
din 8 octombrie 2001
de completare a statutului societăţii europene în ceea
ce priveşte implicarea lucrătorilor

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special art. 308,

având în vedere propunerea modificată a Comisiei1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social3,

întrucât:

(1) Pentru realizarea obiectivelor tratatului, Regulamentul (CE) nr. 2157/2001 al Consiliului4 defineşte statutul societăţii europene (SE).

(2) Acest regulament îşi propune să creeze un cadru juridic uniform în care societăţile din diferite state membre trebuie să îşi poată planifica şi să poată duce la bun sfârşit reorganizarea activităţilor lor la nivel comunitar.

(3) Pentru promovarea obiectivelor sociale ale Comunităţii, este necesar să se adopte dispoziţii speciale, cu precădere în ceea ce priveşte implicarea lucrătorilor, pentru a garanta că înfiinţarea unei SE nu atrage după sine dispariţia sau slăbirea regimului de implicare a lucrătorilor, existent în societăţile care participă la înfiinţarea unei SE. Acest obiectiv trebuie urmărit prin crearea unei reglementări în domeniu, care să completeze dispoziţiile din regulament.

(4) Obiectivele acţiunii propuse, aşa cum au fost indicate mai sus, nu pot fi realizate într-o măsură suficientă de către statele membre, având în vedere că obiectivul constă în stabilirea unei reglementări privind implicarea lucrătorilor, care să se aplice SE şi care, prin urmare, pot fi realizate mai bine la nivel comunitar, date fiind importanţa şi impactul acţiunii propuse. Comunitatea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarităţii enunţat la art. 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporţionalităţii enunţat la art. 5, prezenta directivă nu depăşeşte ceea ce este necesar pentru atingerea acestor obiective.

(5) Marea diversitate de norme şi practici care există în statele membre cu privire la modul în care reprezentanţii salariaţilor sunt implicaţi în procesul de luare a deciziilor la nivelul societăţilor face inoportună introducerea unui model european unic de implicare a salariaţilor, aplicabil unei SE.

(6) Cu toate acestea, în toate cazurile de înfiinţare a unei SE, este necesar să se asigure proceduri de informare şi consultare la nivel transnaţional.

(7) Dacă există drepturi de participare în cadrul uneia sau al mai multor societăţi care înfiinţează o SE, aceste drepturi trebuie menţinute prin transferarea lor către SE, în momentul constituirii, cu excepţia cazului în care părţile nu decid altfel.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...