Back

Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 70/1999 privind acordul-cadru cu privire la munca pe durată determinată, încheiat de CES, UCIPE şi CEIP Număr celex: 31999L0070

În vigoare de la 10.07.1999

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA CONSILIULUI 1999/70/CE
din 28 iunie 1999
privind acordul-cadru cu privire la munca pe durată determinată,
încheiat de CES, UCIPE şi CEIP

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special art. 139 alin. (2),

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1) după intrarea în vigoare a Tratatului de la Amsterdam, dispoziţiile Acordului privind politica socială, anexat Protocolului privind politica socială, anexat Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, au fost incorporate în art. 136-139 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene;

(2) patronatele şi sindicatele (partenerii sociali) pot, în conformitate cu art. 139 alin. (2) din Tratat, să solicite împreună ca acordurile la nivel comunitar să fie aplicate printr-o decizie a Consiliului, la propunerea Comisiei;

(3) pct. 7 din Carta comunitară privind drepturile sociale fundamentale ale lucrătorilor prevede, între altele, că "realizarea pieţei interne trebuie să ducă la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi de muncă ale lucrătorilor din Comunitatea Europeană. Acest proces trebuie să rezulte dintr-o apropiere a acestor condiţii pe calea progresului, în special în ceea ce priveşte formele de muncă diferite de munca pe durată nedeterminată, cum ar fi munca pe durată determinată, munca cu timp parţial, munca temporară şi munca sezonieră";

(4) Consiliul nu a putut lua o decizie referitoare la propunerea de directivă privind anumite raporturi de muncă în ceea ce priveşte denaturarea concurenţei(1) sau la propunerea de directivă privind anumite raporturi de muncă în ceea ce priveşte condiţiile de muncă(2);

(5) întrucât concluziile Consiliului European de la Essen au subliniat necesitatea luării de măsuri pentru "o creştere a intensităţii ocupării forţei de muncă, în special printr-o organizare mai flexibilă a muncii într-un mod în care să satisfacă atât dorinţele salariaţilor, cât şi cerinţele concurenţei";

(6) Rezoluţia Consiliului din 9 februarie 1999 privind Liniile directoare pe 1999 cu privire la ocuparea forţei de muncă invită partenerii sociali de la toate nivelurile relevante să negocieze acorduri pentru a moderniza organizarea muncii, inclusiv formule flexibile de muncă, cu scopul de a face întreprinderile productive şi competitive şi pentru a realiza echilibrul necesar între flexibilitate şi securitate;

(7) întrucât Comisia, în conformitate cu art. 3 alin. (2) din Acordul privind politica socială, a consultat partenerii sociali asupra orientării posibile a unei acţiuni comunitare în ceea ce priveşte flexibilitatea timpului de lucru şi securitatea lucrătorilor;

(8) Comisia, considerând în urma acestor consultări că este de dorit o acţiune comunitară, s-a consultat din nou cu partenerii sociali la nivel comunitar cu privire la conţinutul propunerii avute în vedere, în conformitate cu art. 3 alin. (3) din acordul menţionat;

(9) organizaţiile interprofesionale cu caracter general, adică Uniunea Confederaţiilor Industriale şi Patronale din Europa (UCIPE), Centrul European al Întreprinderilor Publice (CEIP) şi Confederaţia Europeană a Sindicatelor (CES), au informat Comisia, prin scrisoarea lor comună din 23 martie 1998, asupra dorinţei acestora de a iniţia procedura prevăzută în art. 4 din acordul menţionat; acestea au solicitat Comisiei, printr-o scrisoare comună, o perioadă suplimentară de trei luni; Comisia a răspuns favorabil acestei solicitări, prelungind perioada de negocieri până la 30 martie 1999;

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...