Back

Comisia Comunităţilor Europene

Regulamentul nr. 401/2006 de stabilire a metodelor de prelevare de probe şi a metodelor de analiză pentru controlul oficial al conţinutului de micotoxine din produsele alimentare (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32006R0401

În vigoare de la 09.03.2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) nr. 401/2006 AL COMISIEI
din 23 februarie 2006
de stabilire a metodelor de prelevare de probe şi a metodelor de
analiză pentru controlul oficial al conţinutului de micotoxine
din produsele alimentare (Text cu relevanţă pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate animală şi de bunăstare a animalelor1, în special articolul 11 alineatul (4),

___________

1 JO L 165, 30.4.2004, p. 1; rectificat în JO L 191, 28.05 2004, p. 1.

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 466/2001 al Comisiei din 8 martie 2001 de stabilire a nivelurilor maxime pentru anumiţi contaminanţi din produsele alimentare2 stabileşte limitele maxime aplicabile diferitelor micotoxine din anumite produse alimentare.

___________

2 JO L 77, 16.3.2001, p. 1, regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 199/2006 (JO L 32, 4.2.2006, p. 34).

(2) Prelevarea probelor joacă un rol foarte important în determinarea precisă a conţinutului de micotoxine, care sunt distribuite în mod eterogen într-un lot. Prin urmare, este necesar să se prevadă criteriile generale pe care trebuie să le respecte metodele de prelevare a probelor.

(3) De asemenea, este necesar să se stabilească criteriile generale pe care trebuie să le respecte metodele de analiză pentru ca laboratoarele de control să folosească metode cu niveluri de performanţă comparabile.

(4) Directiva 98/53/CE a Comisiei din 16 iulie 1998 de stabilire a metodelor de prelevare de probe şi a metodelor de analiză pentru controlul oficial al nivelurilor maxime ale anumitor contaminanţi în produsele alimentare3 stabileşte metodele de prelevare a probelor şi criteriile de performanţă ale metodelor de analiză care trebuie utilizate pentru controlul oficial al conţinutului de aflatoxine din produsele alimentare.

___________

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...