Back

Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 318/2006 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul zahărului Număr celex: 32006R0318

În vigoare de la 28.02.2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) nr. 318/2006 AL CONSILIULUI
din 20 februarie 2006
privind organizarea comună a pieţelor în sectorul zahărului

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special, articolul 36 şi articolul 37 alineatul (2) paragraful al treilea,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European1

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European2

___________

1 Avizul adoptat la 19 ianuarie 2006 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

2 Avizul adoptat la 26 octombrie 2005 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

întrucât:

(1) Funcţionarea şi dezvoltarea pieţei comune pentru produsele agricole ar trebui să fie însoţite de instituirea unei politici agricole comune care să presupună, în special, o organizare comună a pieţelor agricole ce poate lua diferite forme în funcţie de produse.

(2) Piaţa zahărului în Comunitate se bazează pe principii care au fost considerabil modificate în trecut pentru alte organizări comune ale pieţei. Pentru a atinge obiectivele enunţate la articolul 33 din tratat şi, în special, pentru a stabiliza pieţele şi a asigura un nivel de trai echitabil populaţiei agricole din sectorul zahărului, este necesară remanierea în profunzime a organizării comune a pieţei în sectorul zahărului.

(3) Luând în considerare aceste evoluţii, Regulamentul (CE) nr. 1260/2001 al Consiliului din 19 iunie 2001 de organizare comună a pieţelor în sectorul zahărului3 ar trebui abrogat şi înlocuit printr-un nou regulament.

___________

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...