Back

Comisia Comunităţilor Europene

Regulamentul nr. 252/2006 privind autorizarea permanentă a unor aditivi şi autorizarea provizorie a unor noi utilizări în hrana animalelor ale unor aditivi deja autorizaţi (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32006R0252

În vigoare de la 15.02.2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) nr. 252/2006 AL COMISIEI
din 14 februarie 2006
privind autorizarea permanentă a unor aditivi şi autorizarea
provizorie a unor noi utilizări în hrana animalelor ale unor
aditivi deja autorizaţi (Text cu relevanţă pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Directiva 70/524/CEE a Consiliului din 23 noiembrie 1970 privind aditivii din furaje1, în special articolul 3, articolul 9 d alineatul (1) şi articolul 9 e alineatul (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din furaje2, în special articolul 25,

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 prevede ca aditivii destinaţi utilizării în nutriţia animalelor consumului animal să facă obiectul unei autorizaţii.

(2) Articolul 25 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 prevede măsuri tranzitorii aplicabile cererilor de autorizare a aditivilor pentru hrana animalelor prezentate în conformitate cu Directiva 70/524/CEE înainte de data de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1831/2003.

(3) Cererile de autorizare a aditivilor prevăzuţi în anexele la prezentul regulament s-au depus înainte de data de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1831/2003.

(4) În conformitate cu articolul 4 alineatul (4) din Directiva 70/524/CEE, s-au transmis Comisiei observaţii iniţiale privind respectivele cereri înainte de data de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1831/2003. Prin urmare, respectivele cereri vor fi tratate în continuare în conformitate cu articolul 4 din Directiva 70/524/CEE.

(5) Utilizarea preparatului Enterococcus faecium NCIMB 10415, care aparţine grupei de microorganisme, a fost autorizată pentru prima dată, provizoriu, pentru purcei, prin Regulamentul (CE) nr. 866/1999 al Comisiei3. S-au furnizat date noi în sprijinul unei cereri de autorizare, fără limită de timp, a preparatului menţionat anterior aparţinând grupei de microorganisme. În urma examinării cererii, s-a constatat că se îndeplinesc condiţiile stabilite la articolul 3 a din Directiva 70/524/CEE pentru o astfel de autorizare. Prin urmare, este necesară autorizarea fără limită de timp a utilizării preparatului menţionat anterior, care aparţine grupei de microorganisme, astfel cum se prevede în anexa I.

___________

1 JO L 270, 14.12.1970, p. 1, directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1800/2004 al Comisiei (JO L 317, 16.10.2004, p. 37).

2 JO L 268, 18.10.2003, p. 29, regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 378/2005 al Comisiei (JO L 59, 5.3.2005, p. 8).

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...