Back

Consiliul Comunităţii Europene a Energiei Atomice

Statutul nr. 1101/1958 al Agenţiei de aprovizionare a EURATOM Număr celex: 31958Q1101

În vigoare de la 06.12.1958

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL COMUNITĂŢII EUROPENE A ENERGIEI ATOMICE,

având în vedere art. 54 din Tratat;

având în vedere propunerea Comisiei;

DECIDE:

adoptarea statutului Agenţiei de aprovizionare a Euratom după cum urmează:

Articolul I Denumirea şi obiectul

1. Agenţia constituită în temeiul art. 52 şi articolele următoare din Tratatul din 25 martie 1957 de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice (denumită în continuare "Tratat") este denumită "Agenţia de aprovizionare a Euratom" (denumită în continuare "agenţia").

2. Obiectul exclusiv al Agenţiei este îndeplinirea misiunilor cu care este investită de Tratat. Agenţia este reglementată de dispoziţiile Tratatului şi ale prezentului statut. Orice dificultate ce poate apărea privind interpretarea statutului trebuie rezolvată în funcţie de obiectivele stabilite pentru Agenţie prin Tratat.

Articolul II Natura juridică şi capacitatea

1. Agenţia are personalitate juridică.

2. Agenţia se bucură în toate statele membre de capacitatea juridică cea mai larg recunoscută persoanelor juridice de drept public şi privat. În special, aceasta poate dobândi sau înstrăina bunuri mobiliare şi imobiliare, poate încheia contracte, poate acorda garanţii reale sau personale, poate acţiona ca broker, mandatar sau comisionar, poate compărea în justiţie, poate accepta arbitrajul, poate efectua tranzacţii sau acte comerciale şi poate elabora reglementările necesare pentru îndeplinirea misiunilor sale.

Poate, de asemenea, să facă împrumuturi în condiţiile stabilite în prezentul statut.

3. Agenţia îşi exercită activităţile numai în vederea interesului general. Ea trebuie să funcţioneze în sistem non-profit.

4. Agenţia are caracter de utilitate publică.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...